Kriminalforsorgen samarbejder med Solrød Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Socialcenter
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Social- og boligkoordinator Tine Spuur Hansen
Tlf. 5618 2118
Direkte tlf. 2047 6350
Mail tsh@solrod.dk
Sikker mail sikkersocial@solrod.dk
Emnefelt: Att. Tine Spuur Hansen

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøder
  • bolig
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

 

Andre kontakter:

Ydelser
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje og afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse

Ydelsesrådgiver Anja Kirstine Hartvig Albertsen
Tlf. 5618 2189
Mail akh@solrod.dk
Sikker mail sikkersocial@solrod.dk

Beskæftigelse
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse og uddannelse
Sagsbehandler Anette Fynbo Blem
Mail afy@solrod.dk
Tlf. 5618 2120

Misbrug
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling
Misbrugssagsbehandler Tine Hornum Hansen
Mail thh@solrod.dk
Mobil 2156 7228

Socialcenter
For henvendelser vedr. bande-exit
SSP-konsulent Kasper Vest Nielsen
Tlf. 2926 5208
Mail kvn@solrod.dk
Sikker mail sikkersocial@solrod.dk