Sønderborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Sønderborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Borgerservice
Social Enhed
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk
Conni Bennetsen
Tlf. 8872 5203
E-mail cben@sonderborg.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • bolig
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse:
Jobcenteret
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4027
E-mail jobcenter@sonderborg.dk

Teamleder for Ydelsesteamet, afdeling Job og Velfærd:
Lene Sloth
Tlf. 88 72 50 87
Mail lslo@sonderborg.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Lene Sloth
Tlf. 88 72 50 87
Mail lslo@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børn og Uddannelse
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Conny Sørensen
Tlf. 8872 5257
E-mail csor@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

For henvendelser vedr. bande-exit for unge under 18 år:
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg
Ole Nordentoft Rasmussen
E-mail oras@sonderborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Jessie Kjær Madsen
E-mail modtagelsen@sønderborg.dk

Uddannelse
For henvendelser vedr. uddannelse:
Sønderborg Kommune, UU
Berit Clausen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
E-mail bcla@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Misbrugscenter Sønderborg
Kongevej 19
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4485
E-mail mcs@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

Bande-exit og opdatering af samarbejdsaftalen
For henvendelser vedr. opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen og bande-exit for klienter over 18 år:
Lene Sloth
Tlf. 88 72 50 87
Mail lslo@sonderborg.dk