Sønderborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Sønderborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Borgerservice
Social Enhed
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk
Conni Bennetsen
Tlf. 8872 5203
Mail cben@sonderborg.dk

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • bolig
  • § 808-personundersøgelser

 

Andre kontakter:

Jobcenter
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4027
Mail jobcenter@sonderborg.dk

For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje, opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen og bande-exit for klienter over 18 år
Jørn Johannsen
Tlf. 8872 5087
Mail jjos@sonderborg.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til
Jørn Johannsen
Tlf. 8872 5087
Mail jjos@sonderborg.dk 
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

Børn og Uddannelse
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Conny Sørensen
Tlf. 8872 5257
Mail csor@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

For henvendelser vedr. bande-exit for unge under 18 år
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg
Ole Nordentoft Rasmussen
Mail oras@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune, UU
For henvendelser vedr. uddannelse
Berit Clausen
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Mail bcla@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk

Misbrugscenter Sønderborg
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling
Brorsonsgade 1
6400 Sønderborg
Tlf. 8872 4485
Mail mcs@sonderborg.dk
Sikker mail raadhus@sonderborg.dk