Gå til indhold

Slagelse Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Slagelse Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Slagelse kommune
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Rådgivning og Udbetaling.
Gørtlergade 4
4200 Slagelse
Tlf.  5857 3600
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att. Behandlerteam vedr. God Løsladelse

Områdeleder
Tina Kristiansen
E-mail kriti@slagelse.dk
Tlf. 5857 4571

Socialformidler
Helle Nielsen
E-mail helln@slagelse.dk
Tlf. 5857 4510

Fagspecialist
Katja Suadicani
E-mail Kasua@slagelse.dk
Tlf. 5857 3258

Udslusningskoordinatorer:

For borgere ml 18-30 år
Anja Lotte Jørgensen
E-mail anljo@slagelse.dk
Tlf. 5857 9437

Christine Jensen
E-mail CHJNO@slagelse.dk
Tlf.: 5857 4259

For borgere over 30 år
Brigitte Bjoler
E-mail birbo@slagelse.dk
Tlf. 58574041

 

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner for klienter over 30 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse for klienter over 18 år
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser for klienter over 30 år
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail borger@slagelse.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Offentlig forsørgelse
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk

Besked om førtids- og folkepension sendes til:
Sikker mail pension@slagelse.dk og til Udbetaling Danmark

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Familie
Tlf. 5857 3155
Sikker mail boernogunge@slagelse.dk
Emnefelt.: Att. Tværgående rådgivning

Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Center for Børn og Unge
Tlf. 5857 3155
Sikker mail boernogunge@slagelse.dk
Emnefelt.: Att. Tværgående rådgivning

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Louise Krogh Kabongo-Bentzen og Cathe Billenberg
Tlf. 21333839 // 21223815
E-mail underretning@slagelse.dk

For tilsynsklienter ml 18-30 år
Besked om koordinering sendes til:
Tina Charlotte
E mail tincn@slagelse.dk
Tlf. 2490 7854

Forsørgelse ved løsladelse
Ansøgning om forsørgelse indgives digitalt, via www.borger.dk.
Når vi modtager din ansøgning vil vi vurdere, om du er berettiget til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.
For at blive berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du:

– henvende dig personligt i enten Ungehuset eller Arbejdsmarked og Integration på første ledighedsdag (se nedenfor)
– udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening. (Du kan med fordel gøre det hjemmefra, for at undgå ekstra ventetid)
– være fyldt 18 år, eller forsørge et barn.
– stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job  eller starte i uddannelse.

Hvis du er over 30 år:
– Skal du først henvende dig i Arbejdsmarked og Integration, Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse
– Udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening

Hvis du er under 30 år:
– Skal du henvende dig i Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse
– Udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse digitalt via selvbetjening

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Rusmiddelcenteret Slagelse
Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse
Tlf. 5857 4890
Sikker mail misbrugscentret@slagelse.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Center Kultur, Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4
4200 Slagelse.
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att.: Behandlerteam
Tlf.  5857 3600

Områdeleder
Tina Kristiansen
E-mail kriti@slagelse.dk
Tlf. 5857 4571

Kriminalforsorgens kontaktperson:
Forsorgsfuldmægtig
Ingegerd Schrøder La Caille
E-mail Ingegered.Lacaille@Kriminalforsorgen.dk
Tlf 7255 7100
Direkte tlf. 7255 7123

§808-personundersøgelser for klienter under 30 år
Ansøgning om sagsakter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:

Christine Jensen
E-mail CHJNO@slagelse.dk
Tlf.: 5857 4259

CC:
Merete Bækkeskov
E-mail merba@slagelse.dk
Emnefelt: God Løsladelse
Sikker mail mebra@slagelse.dk

Åse Tangager
E-mail aatan@slagelse.dk
Tlf. 6114 4416

Tina Charlotte
E-mail tincn@slagelse.dk
Tlf. 24907854