Slagelse Kommune

Hovedkontakt:

Slagelse kommune
Center for Børn og Familie, Afdelingen for voksne
Gørtlergade 4
4200 Slagelse
Tlf.  5857 3600
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att. Behandlerteam vedr. God Løsladelse

Områdeleder
Birgitte Tribler
E-mail bitri@slagelse.dk
Tlf. 5857 3280

Socialrådgiver
Charlotte Hansen
E-mail charh@slagelse.dk
Tlf. 5857 3350

Udslusningskoordinatorer:

For borgere ml 18-30 år
Anja Lotte Jørgensen
Annette A. Sørensen

For borgere over 30 år
Tina Egbert

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner for klienter over 30 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse for klienter over 18 år
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser for klienter over 30 år
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail borger@slagelse.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Offentlig forsørgelse
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk

Besked om førtids- og folkepension sendes til:
Sikker mail pension@slagelse.dk og til Udbetaling Danmark

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Familie
Tlf. 5857 3155
Sikker mail boernunge@slagelse.dk
Emnefelt.: Att. Tværgående rådgivning

Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Center for Børn og Familie
Tlf. 5857 3155
Sikker mail boernunge@slagelse.dk
Emnefelt.: Att. Tværgående rådgivning

For tilsynsklienter ml 18-30 år
Besked om koordinering sendes til:
Åse Tangager
E-mail aatan@slagelse.dk
Tlf. 6114 4416

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag ved løsladelse sendes til:

Over 30 år
Afd. for voksne
Rådgivning og Udbetaling
Gørtlergade 4
4200 Slagelse

Under 30 år
Ungehuset
Bredahsgade 3 C
4200 Slagelse

Borgeren skal samtidig have mulighed for at komme i ‘visitationen’ (der hører under Jobcenter) som også har til huse i Ungehuset,
umiddelbart efter samtalen med sagsbehandlerend fra Rådgivning og Udbetaling.

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug
Misbrugscenteret
Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse
Tlf. 5857 4890
Sikker mail misbrugscentret@slagelse.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Center for Børn og Familie
Gørtlergade 4
4200 Slagelse.
Sikker mail kontanthjaelp@slagelse.dk
Emnefelt: Att.: Behandlerteam
Tlf.  5857 3600

Områdeleder
Birgitte Tribler
E-mail bitri@slagelse.dk
Tlf. 5857 3280

Kriminalforsorgens kontaktperson:
Forsorgsfuldmægtig
Ingegerd Schrøder La Caille
E-mail Ingegered.Lacaille@Kriminalforsorgen.dk
Tlf 7255 7100
Direkte tlf. 7255 7123

§808-personundersøgelser for klienter under 30 år
Ansøgning om sagsakter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:
Mette Brandstrup
Tlf.  5857 4259
Sikker mail mebra@slagelse.dk
CC: Merete Bækkeskov
E-mail merba@slagelse.dk
Emnefelt: God Løsladelse

Åse Tanager
Sikker mail aatan@slagelse.dk
Tlf. 6114 4416