Kriminalforsorgen samarbejder med Skive Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Jobcenter Skive
Unge/Voksne
Viborgvej 7, Indgang B
7800 Skive
Sikker mail aktiv@skivekommune.dk

Koordinator Ditte Justesen
Tlf. 9915 6196
Mail diju@skivekommune.dk

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter over 18 år
  • bolig
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet

 

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, Digital Post
Sikker mail borgerservice@skivekommune.dk

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje
Sikker mail yk@skivekommune.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til
Ydelseskontoret
Sikker mail yk@skivekommune.dk

Familiesektionen
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner og afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for unge under 18 år
Helle Immersen
Tlf. 9915 5796
Sikker mail kufa@skivekommune.dk

UU-Vejledningen
For henvendelser vedr. uddannelse
Torvegade 10
7800 Skive
Jørgen Vester
Mobil 2962 5295
Mail jves@skivekommune.dk

Rusmiddelcenter Skive
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling
Faglig koordinator Maria Lund Madsen
Tlf. 9915 7373
Mail rusmiddelcenter@skivekommune.dk

Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen
Udviklingskonsulent Ellen Christensen
Mail elch@skivekommune.dk
Tlf. 9915 6667