Silkeborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Silkeborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Job og Borgerservice
Søvej 1
8600 Silkeborg

Ved personfølsomme oplysninger skal alle henvendelser ske til sikker mail.
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk
Emnefelt: Att. Jonas Andreasen og Ferudun Güldiken

Sagsbehandler Jonas Andreasen
Tlf. 2011 3614
Mail j.a@silkeborg.dk

Ferudun Güldiken
Tlf. 2940 1767
Mail feg@silkeborg.dk

Specialkonsulent Carsten Skovgaard
Tlf. 8970 1060
Mail carstenskovgaard.andersen@silkeborg.dk

Dorte Andreasen – sektionsleder i socialafdelingen
Tlf. 3036 7854
Mail dortehojmark.andreasen@silkeborg.dk

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig
  • KSP-samarbejdet
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Familierådgivningen
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år
Børne- og Familieafdelingen
Teamleder Lone Steffensen
Tlf. 8970 1760
Mail lone.steffensen@silkeborg.dk
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk

Afdeling Jobrehabilitering
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter over 30 år
Lærke Lauritzen
Drewsensvej 60
8600 Silkeborg
Tlf. 2011 5679
Mail lcl@silkeborg.dk
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk

Ungeguiden
For henvendelser vedr. uddannelse og afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for klienter under 30 år
Afdelingen Uddannelseshjælp
Jesper Damgaard
Kejlstrupvej 85
8600 Silkeborg
Tlf. 2035 5176
Mail jesper.damgaard@silkeborg.dk

Rusmiddelcentret
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling
Færgevej 1
8600 Silkeborg
Sikker mail sikkerpost@silkeborg.dk

Centerleder Palle Hauskov
Tlf. 2916 1011
Mail palletovborg.hauskov@silkeborg.dk

Steen Sørensen
Tlf. 2512 6409
Mail Steen.sorensen@silkeborg.dk

Social- og integrationsafdelingen
For henvendelser vedr. øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk), bande-exit og § 808-personundersøgelser
Leder Mahds Bertram Larsen
Tlf. 2117 7712
Mail mahdsbertram.larsen@silkeborg.dk