Kriminalforsorgen samarbejder med Samsø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Søtofte 10
8305 Samsø
Sikker mail kommune@samsoe.dk
Emnefelt: Att. Majken Geiger

Udslusningskoordinator
Lena Sundstrøm
Tlf. 5137 7144

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til
Sikker mail kommune@samsoe.dk
Emnefelt: Att. Bianca Vollbrecht

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

Borger skal hurtigst muligt, og gerne en måned før løsladelsen, henvende sig hos Bianca Vollbrecht (tlf. 87922213), hvorefter der sendes ansøgningsskema og gives vejledning. Herefter skal borger henvende sig i Jobcentret, Søtofte 10, Tranebjerg, Samsø på løsladelsesdagen eller dagen efter, og blive tilmeldt.

Primær kontaktperson i jobcenteret:
Flemming Kastberg