Roskilde Kommune

Hovedkontakt:

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Udslusningskoordinatorer:

Borgere over 30 år
Louise Dahl Andreasen
Tlf. 4631 5379
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Emnefelt: Louise Dahl Andreasen

Borgere under 30 år
Job og uddannelse (Ungeguiden)
Marianne Brochgaard
Tlf. 4631 7865
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Emnefelt: Marianne Brochgaard

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Job og Ydelse
Tlf. 4631 3000
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelsescentret, Team 1
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Bent Simon Emun Hansen
Tlf. 4631 5810
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk
Emnefelt: Bent Simon Emun Hansen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Hanne Rebsdorf og Ania Holm
Tlf. 46315835 / 46315838
E-mail forvisitationen@roskilde.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
CAS – Center for Alkohol og stofbehandling
Ringstedgade 16
4000 Roskilde
Katja Sandfeld-Nielsen
Tlf. 4631 7135
Sikker mail sikkerpost@roskilde.dk