Gå til indhold

Rødovre Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Rødovre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

 

Rødovre Kommune

Kontaktcenter Rødovre Jobcenter

Udslusningskoordinator:
Martin Sørensen – koordinerer kontakten til relevante fagpersoner i Rødovre kommune.

Tlf. 3076 7360
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Martin Sørensen

Henvendelse hertil om:

  • besked om indsættelse
  • fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • boligsituation ved løsladelse
  • misbrugsbehandling ved løsladelse
  • KSP-samarbejdet
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Carsten Petersen – folkeregistret
Tlf. 3637 71 36
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Carsten Petersen

Økonomi ved indsættelse og løsladelse
Ansøgning om forsørgelse, enkeltydelse, huslejebetaling under afsoning og løsladelse sendes til:
Økonomisk Team
Pia Friis
Tlf. 3637 7767
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Borgere som ikke modtager forsørgelsesydelse henvender sig til:
Økonomisk Team
Pia Friis
Tlf. 3637 7767
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Tid i Jobcentret ved løsladelse
Henvendelser vedrørende tid i jobcenteret ved løsladelse sendes til:
Rødovre Jobcenter
Egegårdsvej 66, 1
2610 Rødovre

Martin Sørensen
Tlf. 3076 7360
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Martin Sørensen

Job og uddannelse ved løsladelse
Besked om koordinering af job og uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:

Unge mellem 18-29 år
Mette Aaberg Petersen – Jobcenter Ungehus
Tlf. 3637 7693
Mobil: 3076 9661
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Mette Aaberg Petersen

Backup
Anja Zenia Schmidt – Jobcenter Ungehus
Tlf. 3637 7604
Mobil: 30769508
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Anja Zenia Schmidt

Voksne fra 30 år
Jane Rønde Christensen – Jobcenter Voksne
Tlf. 3637 7606
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Ida Tangbæk Lindahl

Behandling ved løsladelse
Besked om misbrugsbehandling samt øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
Tina Autrup – RBC – Social og borgerservice (behandling)
Tlf.  36379345
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Tina Autrup

Søs Bak Sørensen – Social- og borgerservice (myndighed)
Tlf.  36379347
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Søs Bak Sørensen

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børne- og Familieafdeling
Jeanne Skat Sørensen
Telefon 36377367
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Jeanne Skat Sørensen
OBS: Ved telefonisk kontakt finder administrative medarbejder rette rådgiver, som er ansvarlig for sagsbehandlingen.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Camilla Skov Hansen
Tlf. 36377411
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: BØFA

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Teamchef Jannie Lund
Tlf. 3637 7363
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Jannie Lund

Opdatering og evaluering
Teamchef Vigga Hassing Pedersen
Tlf. 3637 7033
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen