Rødovre Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Rødovre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Rødovre Kommune
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Relevant kontaktperson

Udslusningskoordinator:
Rådgivnings- og Behandlingscentret
Marianne Olsen
Tlf. 3637 9348
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Marianne Olsen

Henvendelse hertil om:

  • besked om indsættelse
  • fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • boligsituation ved løsladelse
  • misbrugsbehandling ved løsladelse
  • KSP-samarbejdet
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Pia Friis – Økonomisk Team
Tlf. 3637 7048
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til:
Rødovre Jobcenter
Vigga Hassing Pedersen
Tlf. 3637 7033
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Økonomisk Team
Pia Friis
Tlf. 3637 7767
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børne- og Familieafdeling
Michael Meyer
Tlf. 3637 7411 / 3637 7367
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Michael Meyer
OBS: Ved telefonisk kontakt finder administrative medarbejder rette rådgiver, som er ansvarlig for sagsbehandlingen.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Camilla Skov Hansen
Tlf. 36377411
E-mail rk@rd.dk (att: BØFA)

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende tid i jobcenteret ved løsladelse sendes til:
Rødovre Jobcenter
Egegårdsvej 66,1
2610 Rødovre
Vigga Hassing Pedersen
Tlf. 3637 7033
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Vigga Hassing Pedersen

Ansøgning om forsørgelse, enkeltydelse, huslejebetaling under afsoning m.v. sendes til:
Pia Friis – Økonomisk Team
Tlf. 3637 7048
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Borgere som ikke modtager forsørgelsesydelse henvender sig til:
Økonomisk Team
Tlf. 3637 7091
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Økonomisk Team

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:

Unge mellem 18-29 år
Mette Aaberg Petersen – Jobcenter Ungehus
Tlf. 3637 7693
Mobil: 3076 9661
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Mette Aaberg Petersen

Backup
Bo Kjær Hansen – Jobcenter Ungehus
Tlf. 3637 7613
Mobil: 3031 4537
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Bo Kjær Hensen

Voksne fra 30 år
Jane Rønde Christensen – Jobcenter Voksne
Tlf. 3637 7606
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Ida Tangbæk Lindahl

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Social- og psykiatrichef Jens Damsø
Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
E-mail sopjd@rk.dk

Opdatering og evaluering
Teamchef Vigga Hassing Pedersen