Ringsted Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ringsted Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Arbejdsmarkedscenter
Nørregade 100
4100 Ringsted

Afsnitsleder Tonie Brabrand
Tlf. 5762 6262
Direkte tlf. 5762 6074
Mail tbr@ringsted.dk
Sikker mail arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Tonie Brabrand

Udslusningskoordinator
Mentorkoordinator Linda Anette Nielsen
Tlf. 5762 6451
Mail amcmentor@ringsted.dk

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner for afsonere og § 78-klienter
  • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 16 år
  • afklaring af rådighedsvurdering for klienter over 30 år
  • uddannelse for klienter over 30 år
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse og Digital Post:
Sikker mail borgerservice@ringsted.dk

Ungeenheden
For klienter på 18-29 år, når henvendelsen vedr. ansøgning om betaling af husleje, afklaring af rådighedsvurdering:
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf. 5762 8730
Sikker mail ung-ydelse@ringsted.dk

For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge mellem 16 og 18 år:
Administrationen
Sikker mail ungeenheden@ringsted.dk

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje for klienter over 30 år:
Sikker mail ydelse@ringsted.dk

Børnecentret Ringsted Kommune
For henvendelser vedr. koordinering af løsladelsesmøde og handleplaner for unge under 16 år:
Sikker mail bornecenter@ringsted.dk

Myndighedsenheden – Team sociale opgaver
For henvendelser vedr. koordinering af løsladelsesmøde, når mødet ikke inkluderer beskæftigelse/uddannelse, og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Tlf. 5762 6527
Sikker mail myndighedsenheden@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Socialformidler Sonja Kløcker

Boligkontoret
For henvendelser vedr. ansøgning om bolig:
Amtssue Allé 71
4100 Ringsted
Birthe Feldager
Tlf. 5762 6099
Sikker mail myndighedsenheden@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Birthe Feldager

UU Vestsjælland
For henvendelser vedr. uddannelse for klienter under 30 år:
Helle Søndergaard Poulsen
Tlf. 3010 6981
Mail helleja@uuvestsjaelland.dk
Sikker mail ungeenheden@ringsted.dk

Rådgivningscentret
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og bande-exit:
Nørregade 56
4100 Ringsted
Tlf. 5762 7930
Mail raadgivning@ringsted.dk
Emnefelt: Misbrugsbehandling

Pernille Holmark
Tlf. 5762 7931
Mail peho@ringsted.dk
Gitte Kold
Tlf. 5762 7936
Mail gik@ringsted.dk

Leder af Rådgivningscentret for misbrug:
Reinhold Schæfer
Tlf. 5762 7952
Mail res@ringsted.dk

KSP-kontaktperson
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Jeanette Jonassen
Mail raadgivningen@ringsted.dk
Emnefelt: Att. Jeanette Jonassen