Ringkøbing-Skjern Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Socialintegration
Finderupsvej 9
6900 Skjern
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk

Erika Sangmo
Tlf. 9974 1332
Mail erika.sangmo@rksk.dk (ved personfølsomme oplysninger benyt sikker mail)

Heidi Iversen
Tlf. 9974 1519
Mail h.iversen@rksk.dk (ved personfølsomme oplysninger benyt sikker mail)

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for afsonere
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • § 808-personundersøgelser

 

Andre kontakter:

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje og afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:
Tlf. 9974 1936
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Lone Skovdal

Handicap og Psykiatri
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner og afklaring af forsørgelsesgrundlag for § 78-klienter:
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Kirsten Villumsen
Tlf. 9974 1338

Mette Andersen
Tlf. 9974 1070
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Kirsten Villumsen / Mette Andersen

Børn og Familie
For henvendelser vedr. koordinering af unge under 18 år:
Børn og familie
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk
Tlf. 9974 1797
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Jytte Kvistgaard Vorager

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Sundhedscenter Vest – Misbrugsbehandlingen
Kirkegade 3
6880 Tarm
Henriette Pirchert
Mail henriette.pirchert@rksk.dk
Sikker mail sikkerpost@rksk.dk
Emnefelt: Att. Henriette Perchert

Socialintegration
For henvendelser vedr. opdatering of evaluering af samarbejdsaftalen
Marianne Gramstrup
Tlf. 9974 1456
Mail marianne.gramstrup@rksk.dk