Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Randers Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
Tlf. 8915 7800
Sikker mail sikker_jobcenter@randers.dk

Udslusningskoordinatorer:

Over 30 år:
Charlotte Krog
Tlf. 8915 7259
Mobil 2030 6812

Under 30 år:
Mohammed Osman
Tlf. 8915 7904
Mobil 2911 0239

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • uddannelse ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

OBS: Links til relevante dokumenter, fx samtykkeformular o.a. findes i bunden af siden.

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Randers Kommune
Tlf. 8915 1515
Sikker mail randers.kommune@randers.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser sendes til:
E-mail sikker_jobcenter@randers.dk

For afsonere
Drejer henvendelsen sig om en underretning, skal denne ske via følgende mail:
E-mail Underretning@randers.dk

Såfremt der er akut behov for kontakt, kan der rettes direkte kontakt til familieafdelingens vagttelefon på:
Tlf. 8915 4670.

Kontaktpersonen for familieafdelingen i forhold til God Løsladelse kan kontaktes efter behov:
Maria Sørensen
Randers Kommune
Myndighedscentret
Odinsgade 12
8900 Randers
E-mail maria.sorensen@randers.dk
Tlf. 2936 8084

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Mariann Raaby Nielsen
Tlf. 89154566// 89154670
E-mail myndighedscentret@randers.dk

Misbrugsbehandling
Ved behov for direkte kontakt til Center for Rusmiddelbehandling rettes henvendelse til:
Rusmiddelbehandler André Hallager
Randers Kommune
Rusmiddelcenter Randers
A.0.4
8900 Randers C
Tlf. 8915 7776
Mobil 5121 1104
E-mail andre.hallager@randers.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Uddannelseshuset
Pia Bendtzen
Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
E-mail pb@randers.dk

KSP-Samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Charlotte Thygesen
Tlf. 89151300
E-mail Charlotte.Thygesen@randers.dk

Dokumenter

Ansøgning om indskud – undtaget for Digital Post

Ansøgning til boliganvisning

Ansøgning om hjælp til husleje

Ansøgning om hjælp til forsørgelse

Ansøgning om enkeltydelser

Ansøgning om boligstøtte

Fuldmagt til ansøgning om boligstøtte

Ansøgningstjekliste for ydelser

Samtykkeformular

Socialområdets Støttemodel

Tjekliste for fængsler ved God Løsladelse

Ansøgningstjekliste for hjælp til husleje og enkeltydelser

Tjekskema til vurdering af værdi af bil eller motorcykel

Screeningsskema for hjemløseindsatsen i Randers Kommune