Hovedkontakt:

Jobcenter Randers
Regimentvej 10
8930 Randers NØ
Tlf. 8915 7800
Sikker mail sikker_jobcenter@randers.dk

Udslusningskoordinatorer:

Over 30 år:
Charlotte Krog
Tlf. 8915 7259
Mobil 2030 6812

Under 30 år:
Mohammed Osman
Tlf. 8915 7904
Mobil 2911 0239

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • uddannelse ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

OBS: Links til relevante dokumenter, fx samtykkeformular o.a. findes i bunden af siden.

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Randers Kommune
Tlf. 8915 1515
Sikker mail randers.kommune@randers.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser sendes til:
E-mail sikker_jobcenter@randers.dk

For afsonere
Ved behov for direkte kontakt til Familieafdelingen rettes henvendelse til Familieafdelingens kontaktperson i forhold til God Løsladelse:
Maria Sørensen
Randers Kommune
Myndighedscentret
Odinsgade 12
8900 Randers
E-mail maria.sorensen@randers.dk
Tlf. 2936 8084

Misbrugsbehandling
Ved behov for direkte kontakt til Center for Rusmiddelbehandling rettes henvendelse til:
Rusmiddelbehandler André Hallager
Randers Kommune
Rusmiddelcenter Randers
A.0.4
8900 Randers C
Tlf. 8915 7776
Mobil 5121 1104
E-mail andre.hallager@randers.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Uddannelseshuset
Pia Bendtzen
Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
E-mail pb@randers.dk

KSP-Samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Charlotte Thygesen
Tlf. 89151300
E-mail Charlotte.Thygesen@randers.dk

Dokumenter

Ansøgning om indskud – undtaget for Digital Post

Ansøgning til boliganvisning

Ansøgning om hjælp til husleje

Ansøgningstjekliste for ydelser

Samtykkeformular

Socialområdets Støttemodel

Tjekliste for fængsler ved God Løsladelse