Odsherred Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Odsherred Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Odsherred Kommune
Højbyhovedgade 67
4573 Højby
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Den relevante kontaktperson

Under 30 år:
Uddannelsessporet
Sanne Bækgaard Tolstrup
E-mail subto@odsherred.dk

Over 30 år:
Jobsporet
Marlene Ipsen
E-mail marip@odsherred.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og ophør af offentlige ydelser sendes til:
Lissi Andersen
Tlf. 5966 6671
E-mail lia@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Lissi Andersen

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Lissi Andersen
Tlf. 5966 6671
E-mail lia@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Lissi Andersen

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Morten Jensen
Mobil 2011 8931
Tlf. 5966 6525
E-mail mje@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherrd.dk
Emnefelt: Att. Morten Jensen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børne- familiecenteret
Tlf. 59666520
E-mail boernogfamilie@odsherred.dk

Marianne Vestergaard
E-mail mavpo@odsherred.dk
Tlf. 24438562/59666537

For førtidspensionister og psykisk syge uden kontakt til jobcentret
Besked om koordinering sendes til:
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Karsten Gudmandsen

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende rådighedsvurdering ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Fårevejle
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle
Sanne Bækgaard Tolstrup
E-mail subto@odsherred.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag: 10-12

Henvendelser vedrørende særlige aftaler med varetægtsarrestanter angående forsørgelse sendes til:
Christina Reinhard Tulberg
E-mail chrtu@odsherred.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Lissi Andersen
Tlf. 5966 6671
E-mail lia@odsherred.dk
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Lissi Andersen

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Lone Naundrup Nielsen
E-mail lonen@odsherred.dk
Tlf. 2018 0642
Sikker mail kommune@odsherred.dk
Emnefelt: Att. Lone Naundrup Nielsen