Kriminalforsorgen samarbejder med Odder Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Jobcenter Odder
Rådhusgade 3
8300 Odder
Socialrådgiver Michael Bang
Mail michael.bang@odder.dk

Backup
Teamleder Elsebeth Damtoft Bertelsen
Tlf. 8780 3787
Mail elsebeth.bertelsen@odder.dk

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering/evaluering af samarbejdsaftalen

 

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked om indsættelse og løsladelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, Digital Post, ansøgning om betaling af husleje:
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
Sikker mail signatur@odder.dk


Chef for jobcenter
For henvendelser vedr. bande-exit

Ole Stounbjerg
Tlf. 8780 3433
Mail ole.stounbjerg@odder.dk