Kriminalforsorgen samarbejder med Nyborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Socialafdelingen
Torvet 1
5800 Nyborg
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk

Assistent Rikke Burkal Andersen
Emnefelt: Att. Socialafdelingen

Udslusningskoordinator Jens Kaalby
Emnefelt: Att. Jens Kaalby

Assistent Maibritt Eghave

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • bolig
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

Folkeregisteret
For henvendelser vedr. besked om indsættelse og løsladelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og Digital Post:
Sikker mail servicekontor@nyborg.dk

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje:
Sikker mail: ydelseskontorkontant@nyborg.dk

Socialafdelingen
For henvendelser vedr. § 808-personundersøgelser og opdatering/evaluering af samarbejdsaftalen:

Lone Hartig
Sikker mail llh@nyborg.dk

UU
For henvendelser vedr. uddannelse:
Vejleder Iben Bohr
Tlf. 2488 5685
Sikker mail ibb@nyborg.dk

Misbrugscentret
Vestergade 11-13
5800 Nyborg

Leder af Misbrugscenteret Helle Strunge
Sikker mail sikkerepost@nyborg.dk