Nordfyns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Nordfyns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Myndighedsafdelingen
Vesterled 8
5471 Søndersø
Emnefelt: Att. Marianne Fjeldsted
Tlf. 6482 8314
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Børn og Unge
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år
Sekretariatet
Tlf. 6482 8150
Tlf. 6482 8282
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Behandlingscenter Odense
Myndighedssagsbehandler Susanne Vinter Larsen, tlf. 6482 8341
Myndighedssagsbehandler Birte Brunsgård, tlf. 6482 8344
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Stofbehandlingen
Grønlandsgade 13B
5000 Odense C
Tlf. 6375 1750
Fax 6375 1760
Mail stofmisbrug@odense.dk

Alkoholbehandling
Bjerggade 15C
5000 Odense C
Tlf. 6375 4545