Gå til indhold

Nordfyns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Nordfyns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Myndighedsafdelingen
Vesterled 8
5471 Søndersø
Emnefelt: Att. Marianne Fjeldsted
Tlf. 6482 8314
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk (OBS: Se også “andre kontakter”)
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:

Børn og Unge
Sekretariatet
Tlf. 6482 8150
Tlf. 6482 8282
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Mette F. Jørgensen
Tlf. 64828282
E-mail bu@nordfynskommune.dk

Misbrugsbehandling
Nordfyns Kommune har en bilateral aftale med Odense Kommune på misbrugsområdet. Såfremt der overvejes døgnbehandling, ønskes Kommunen inddraget så tidligt som muligt. Fordrer misbrugsbehandlingen særlig snitflade til servicelovens bestemmelser kan følgende kontaktes:

Myndighedssagsbehandler
Susanne Vinter Larsen
Tlf. 6482 8341
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Myndighedssagsbehandler
Birte Brunsgård
Tlf. 6482 8344
Sikker mail post@nordfynskommune.dk

Behandlingscenter Odense
Stofbehandlingen
Grønlandsgade 13B
5000 Odense C
Tlf. 6375 1750
Fax. 6375 1760
E-mail stofmisbrug@odense.dk

Behandlingscenter Odense
Alkoholbehandling
Bjerggade 15C
5000 Odense C
Tlf. 6375 4545

Øvrig behandling
Ved behov for øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) kan følgende kontaktes:

Myndighedssagsbehandler
Susanne Vinter Larsen
Tlf. 6482 8341

Myndighedssagsbehandler
Birte Brunsgård
Tlf. 6482 8344
Sikker mail post@nordfynskommune.dk