Norddjurs Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Norddjurs Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Norddjurs Kommune
Jobcentret
Torvet 3
8500 Grenaa

Sagsbehandler Maria Søndberg Thorlund
Tlf. 8959 2052
Mail mst@norddjurs.dk
Sikker mail sikkerpost@norddjurs.dk
Emnefelt: Att. Afdeling eller navn som mailen er henvendt til

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 30 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For henvendelser vedr. KSP-samarbejdet og koordinering af handleplaner for klienter mellem 18 og 30 år:
Ivan Damgaard
Tlf. 8959 2047
Mail id@norddjurs.dk

Kontanthjælpsteamet
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation før løsladelse:
Teamkoordinator Anne Overgaard Brath
Tlf. 8959 2058
Mail kontanthjaelpsteam@norddjurs.dk

Familieafdelingen
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
Afdelingsleder Susanne Rasmussen
Tlf. 8959 3130
Mail susr@norddjurs.dk

Rusmiddelcenter
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Sønderport 10, 2. sal
8500 Grenaa
Rikke Krogh og Jan Hoed
Tlf. 8959 4250
Mail rus@norddjurs.dk

Ansvarlig hos kommunen
Bo Lindballe
Tlf. 2173 8570
Mail bol@norddjurs.dk