Hovedkontakt:

Borgerservice
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Social og Sundhed
Bodil Holst
Tlf. 9970 7189
E-mail bho@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Skriv gerne, hvem mailen er til.

Henvendelser hertil om:

  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Koordinering af løsladelsesmøde
  • Bolig ved løsladelse
  • Koordinering af øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Lise Skjødt eller Gitte Yde

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Mette Josefsen
Tlf. 9970 7137
E-mail somi50@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børn og familieafdelingen
Alex Henriksen
Tlf. 9970 7173
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Alex Henriksen

Dorthe Sparre Østergaard
Tlf. 9970 7174
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Dorthe Sparre Østergaard

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag og rådighedsvurdering ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Mors
Anette Rødbro
Tlf. 9970 7159
E-mail anette.rodbro@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Ydelseskontor
Malene Dahlgaard
Tlf. 9970 7145
E-mail malene.dahlgaard@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Henvendelser vedrørende tid i jobcenter og beskæftigelsessituation sendes til:
Jobcentret
Dorte Dalgaard
Tlf. 9970 7288
E-mail sodd70@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

For varetægtsarrestanter og §78
Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser:

Malene Dahlgaard
Tlf. 9970 7145
E-mail malene.dahlgaard@morsoe.dk
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcentret
Karina Jensen
Tlf. 9970 7299
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk
Emnefelt: Att. Karina Jensen

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Nykøbing Sygehus
Sundhedscenter Limfjorden
Strandparken 48
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9970 6900
Sikker mail sikkerpost@morsoe.dk