Middelfart Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Middelfart Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Jobcenter Middelfart
Teglgårdsparken 103
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5160
Mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Faglig koordinator Rune Bertelsen
Tlf. 8888 5190
Mobil 2129 3925

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. pension, ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse, bolig:
Tlf. 8888 5500
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Radikaliseringsansvarlig
Birgitte Dyrbye Jensen
Tlf. 8888 5694
Mail birgitte.dyrbyejensen@middelfart.dk

Forvisitationen
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år
Anlægsvej 4
5592 Ejby
Tlf. 8888 5300
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Rusmiddelcenter Middelfart
Centerleder Bent Kidmose
Teglgårdsparken 27
5500 Middelfart
Tlf. 8888 4740
Direkte tlf. 8888 4737
Mail middelfart@middelfart.dk
Sikker mail sikkerpost@middelfart.dk

Ansvarlig lægekonsulent
Jens Peter Brangstrup Hansen
Mail jens.peterbrangstruphansen@middelfart.dk