Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Lolland Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt

Jobcenter Lolland Campus Nakskov
Lillievej 4
4900 Nakskov
Tlf. 5467 6767
Mail jobcenter@lolland.dk

For borgere under 30 år
Birgitte Hansen
Tlf. 3053 6891
Mail bihan@lolland.dk

For borgere over 30 år
Liselotte Hansen
Tlf. 2035 2679
Mail eesal@lolland.dk

Telefontider for kommunen og Borgerservice
Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-17.00 (OBS Borgerservice dog først fra 10.00)
Fredag: 8.00-13.00

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • uddannelse for klienter over 25 år, der ikke hører under UU
  • misbrugsbehandling
  • bande-exit
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post og ansøgning om pension:
Sikker mail sikkerpost@lolland.dk

For henvendelser vedr. ophør af offentlige ydelser ved indsættelse samt ansøgning om betaling af husleje og indskud:
Sikker mail jobcenter@lolland.dk
Emnefelt
: Att. Ydelsesenheden

Forsørgelse
Hvis du ikke har anden indtægt, når du bliver løsladt, har du mulighed for at søge uddannelses- eller kontanthjælp, herunder engangshjælp.
Ansøgning om uddannelses- eller kontanthjælp sker som udgangspunkt ved personlig henvendelse i Jobcentret, enten ved udgangen før løsladelsen eller på løsladelsesdagen.
Du kan også melde dig ledig og søge om uddannelses- eller kontanthjælp, herunder engangshjælp allerede før du bliver løsladt.
Du skal i så fald kontaktet Jobcentret telefonisk, så snart du kender løsladelsesdatoen.
Herefter har du mulighed for at udfylde ansøgningsskema og indsende det til Lolland kommune.
Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvilken dokumentation du skal sende med.

På løsladelsesdagen bedes der ske personligt fremmøde ved Jobcentret for en visitationssamtale.
Forsørgelsen er først gældende, når der har været personligt fremmøde, og forsørgelsen frigives ikke før, dette er sket.

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:

Børn- og Ungeindsatsen
Sikker mail sikkerpost@lolland.dk

Team Øst
Pernille Pedersen
Tlf. 5467 6109

Team Vest
Helle Sekula
Tlf. 5467 6516

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Souschef Michael Vinter Hansen
Tlf. 41673801
E-mail mivh@lolland.dk

Center for Støtte og Vejledning
For henvendelser vedr. øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk:
Mail socialogarbejdsmarked@lolland.dk

Handleplaner
Initiativ om koordinering af handleplaner bedes til:
jobcenter@lolland.dk

Løsladelsesmøde
Personligt fremmøde på Jobcentret eller deltagelse via Skype eller på telefon.

Boligselskaber
For henvendelser vedr. ansøgning om almen bolig:
LFBO
Mariebo Møllen 1, 4930 Maribo
Tlf. 5478 6264, http://www.lfbo.dk/

Nakskov Almennyttige Boligselskab
Axeltorv 18, 4900 Nakskov
Tlf. 5491 0910, www.boligkontoret.dk/org/420.nsf

Lolland Almennyttige Boligselskab
Østergade 42, 4930 Maribo
Tlf. 5478 3979, http://www.dabbolig.dk/

Domea
Frisegade 26, 4800 Nykøbing F
Tlf. 7664 6640, http://www.domea.dk/

Boligselskabet af 1944
Tornskadevej 14, 4900 Nakskov
Tlf. 5492 0900, http://www.bs1944.dk/

Lejerbo
Ringstedgade 76, 4700 Næstved
Tlf. 7012 1310, http://www.lejerbo.dk/

Indskud
Ansøgningen samt kontoudskrift for alle konti for de sidste 3 måneder indgives til:
Ydelsesenheden
Lillievej 4
4900 Nakskov
Tlf: 54 67 67 67
Mail jobcenter@lolland.dk
Emnefelt
: Att. Ydelsesenheden

Ydelsesenheden
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 5467 6767
Sikker mail: sikkerpost@lolland.dk
Emnefelt: Ydelsesenheden (SKAL udfyldes)

Ansøgningen vedlægges kopi af lejekontrakt, som ikke må være underskrevet, da man i så fald har påtaget sig udgiften, inden man har ansøgt. Desuden vedlægges dokumentation for indtægter og udgifter.
Ansøgningsskemaet kan downloades på www.borger.dk

Boligindskudslån efter boligstøtteloven
Ansøgning om lån til betaling af beboerindskud kan søges til almennyttige boliger. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Ansøgningen indgives til:
Borgerservice
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 5467 6767
Sikker mail sikkerpost@lolland.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice (SKAL udfyldes)

Ansøgningen vedlægges dokumentation for de i ansøgningen oplyste indkomster samt eventuelle formueoplysninger fra bank.

UU Lolland
Gyvelvej 3
4900 Nakskov
Tlf. 5467 7164
Mail olars@lolland.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelse vedr. behandlingsaftaler, medicin mm. venligst kontakt:
Rusmiddelcentret