Kriminalforsorgen samarbejder med Lejre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 4646 4646
Sikker mail sikkerpost@lejre.dk
Emnefelt: Att. Navn på person eller afdeling

Jobcenter og arbejdsmarked
Fagkoordinator Vibeke Stokholm
Tlf. 4646 4667
Mobil 2492 9133
Mail vist@lejre.dk

Henvendelse hertil om

  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 18 år
  • besked til folkeregistret om løsladelse
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation for klienter over 18 år
  • uddannelse for klienter over 18 år
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
Sikker mail sikkerpost@lejre.dk

For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, besked om offentlige ydelser ved løsladelse, kontanthjælp og enkeltydelser:
Hannah Månsson
Tlf. 4646 4612
Mail kontant@lejre.dk

For henvendelser vedr. boligsituation ved løsladelse
Jane Runge
Tlf. 4646 4683
Mail jaru@lejre.dk

Afdelingen for Social, Integration og Misbrug – Team Social Service
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og behandling i øvrigt (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
Rådgiver Helle Borg
Tlf. 4646 4646
Mail jobcenter@lejre.dk / borh@lejre.dk

For henvendelser vedr. bande-exit
Rådgiver Kamilla Rank
Tlf. 4646 4476
Mail raka@lejre.dk

Center for børn, unge og familie
For henvendelser om unge under 18 år vedr. koordinering af handleplaner, koordinering af løsladelsesmøde, afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation:
Peter Baloo Laurents, SSP-/misbrugskonsulent
Tlf. 2155 2884
Mail pebl@lejre.dk

UU Roskilde/Lejre
For henvendelser vedr. uddannelse for unge under 18 år:
Team Lejre
Astersvej 15 D
4000 Roskilde
Tlf. 4631 4390
Mail uur@uu-roskilde.dk