Gå til indhold

Langeland Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Langeland Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Langeland Kommune
Rådhuset
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Kontaktpersoner i Langeland kommune:
Sussie Svarer
Tlf. 21139748
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Heidi Louise Kieler
Tlf. 6351 6276
Mobil 2977 6235
E-mail exit@langelandkommune.dk

Henvendelse hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Bolig ved løsladelse
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser for borgere over 18 år
  • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
E-mail ydelses.borgerservice@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Hvis borgeren er under 25 år, giver Borgerservice besked om indsættelsen til:
UU-Center Sydfyn
E-mail uucentersydfyn@svendborg.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Hvis borgeren har behov for adressebeskyttelse ved indsættelse kontaktes:

Marianne Eriksen
E-mail exit@langelandkommune.dk

Katrine Sølvenius Olesen
E-mail exit@langelandkommune.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Borger, Børn og Unge
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
E-mail hhe@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Besked om akter vedrørende § 808-personundersøgelser sendes til:
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
E-mail hhe@langelandkommune.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Helle Hebel
Tlf. 63513000
E-mail Laering.trivsel@langelandkommune.dk

For tilsynsklienter
Henvendelser vedrørende særlige aftaler om samarbejde om tilsynsklienter sendes til:

Under 25 år: 
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6151

Over 25 år:
Jobcenter Langeland
Sussie Svarer
Direkte tlf. 2113 9748
E-mail sussva@langelandkommune.dk

Løsladelsesmøde
Invitation til og koordinering af løsladelsesmøde sendes til:

Sussie Svarer
Tlf. 21139748
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Heidi Louise Kieler
Tlf. 6351 6276
Mobil 2977 6235
E-mail exit@langelandkommune.dk

Ved psykiatri -og misbrugsproblemer:
Bo- og værestedet Hjørnet
Hanne Karlskov Andreasen
Tlf. 2288 0679
E-mail haka@langelandkommune.dk

Backup:
Karina Ralby
Tlf. 6351 6360 / 2942 8553
E-mail kara@langelandkommune.dk

Børn og unge:
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
E-mail hhe@langelandkommune.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:

Borgeren henvender sig personligt på løsladelsesdagen inden for åbningstiden i:
Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Herefter henvender borgeren sig inden for åbningstiden i:
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Center Sydfyn
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4676
E-mail uucentersydfyn@svendborg.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:

Ansvarlig hos kommunen:
Socialpsykiatrien
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Leder Ole Sørensen
Direkte tlf. 2149 4474
E-mail soolso@langelandkommune.dk

Backup:
Handicap og Psykiatri
Leder Hanne Karlskov Andreasen
Direkte tlf. 2288 0679
E-mail haka@langelandkommune.dk