Gå til indhold

Langeland Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Langeland Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Langeland Kommune
Rådhuset
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Kontaktpersoner i Langeland kommune:
Sussie Svarer
Tlf. 21139748
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Ida Louise Christensen
Mobil 29604532
E-mail exit@langelandkommune.dk

Henvendelse hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Bolig ved løsladelse
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser for borgere over 18 år
  • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

KSP-samarbejde
Sussie Svarer
Tlf. 21139748
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Ida Louise Christensen
Mobil 29604532
E-mail exit@langelandkommune.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Center Sydfyn
A P Møllers Vej 37A,
5700 Svendborg
E-mail uucentersydfyn@svendborg.dk

Hvis borgeren er under 25 år, giver Ungeteamet Jobcenter Langeland besked om indsættelsen til:
UU-Center Sydfyn
E-mail uucentersydfyn@svendborg.dk

Henvendelse om Radikalisering:
Bente Lykke Petersen
Tlf. 63516133
Mobil: 21785036

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
E-mail ydelses.borgerservice@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Hvis borgeren har behov for adressebeskyttelse ved indsættelse kontaktes:

Birgit Coch
Tlf. 63516103
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Julie von Rosen Møller
Tlf: 63516107
E-mail: exit@langelandkommune.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Borger, Børn og Unge
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Leder Helle Eli Hedelund Nielsen
Tlf. 63516151
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Backup:
Socialrådgiver Litzi Overvad
Tlf. 23992264
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Besked om akter vedrørende § 808-personundersøgelser sendes til:
Leder Helle Eli Hedelund Nielsen
Tlf. 63516151
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Back up:
Socialrådgiver Litzi Overvad
Tlf. 23992264
E-mail: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Leder Helle Eli Hedelund Nielsen
Tlf. 63516151
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Back up:
Socialrådgiver Litzi Overvad
Tlf. 23992264
E-mail: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

For tilsynsklienter
Henvendelser vedrørende særlige aftaler om samarbejde om tilsynsklienter sendes til:
Under 18 år:
Leder Helle Eli Hedelund Nielsen
Tlf. 63516151
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Back up
:
Socialrådgiver Litzi Overvad
Tlf. 23992264
E-mail: l: Laering.trivsel@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Løsladelsesmøde
Invitation til og koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Sussie Svarer
Mobil 21139748
E-mail exit@langelandkommune.dk

Backup:
Ida Louise Christensen
Mobil 29604532
E-mail exit@langelandkommune.dk

Ved psykiatri:
Bo- og værestedet Hjørnet
Backup:
Leder Bonnie Boisen
Tlf. 2288 2851
E-mail: bln@langelandkommune.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Borgeren henvender sig personligt på løsladelsesdagen inden for åbningstiden i:
Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Herefter henvender borgeren sig inden for åbningstiden i:
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Ansvarlig hos kommunen:
Handicap, psykiatri og myndighed
Havnegade 118
5900 Rudkøbing

Leder Heidi Louise Kieler
Tlf. 63516276
Mobil 29776235
E-mail heidi@langelandkommune.dk

Christina Krusborg Ejlerskov
Mobil 21645337
E-mail chkrej@langelandkommune.dk