Langeland Kommune

Hovedkontakt

Langeland Kommune
Rådhuset
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Louise Christensen
Tlf. 6351 6282
Sikker mail jobcenter.langeland@langelandkommune.dk

Anja Andersen
Tlf. 6351 6293
Sikker mail jobcenter.langeland@langelandkommune.dk

Henvendelse hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Bolig ved løsladelse
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser for borgere over 18 år
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
Mail borgerservice@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Hvis borgeren er under 25 år, giver Borgerservice besked om indsættelsen til:
UU-Center Sydfyn
Mail uucentersydfyn@svendborg.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Borger, Børn og Unge
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
Mail hhe@langelandkommune.dk
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Besked om akter vedrørende § 808-personundersøgelser sendes til:
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
Mail hhe@langelandkommune.dk

For tilsynsklienter
Henvendelser vedrørende særlige aftaler om samarbejde om tilsynsklienter sendes til:

Under 25 år 
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6151

Over 25 år
Borgerservice – Ydelsesafdelingen
Allan Nielsen
Tlf. 6351 6109

Løsladelsesmøde
Invitation til og koordinering af løsladelsesmøde sendes til:

Jobcenteret
Louise Christensen
Tlf. 6351 6282
Sikker mail sikkerpost@langelandkommune.dk

Psykiatri og misbrugsproblemer
Bo- og værestedet Hjørnet
Ole Sørensen
Tlf. 6351 6360
Direkte tlf. 2149 4474
Mail soolso@langelandkommune.dk

Backup
Karina Ralby
Tlf. 6351 6360 / 2942 8553
Mail mailto:kara@langelandkommune.dk

Børn eller unge
Borger, Børn og Unge
Helle Hebel
Tlf. 6351 6000
Direkte tlf. 6351 6151
Mail hhe@langelandkommune.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:

Borgeren henvender sig personligt på løsladelsesdagen inden for åbningstiden i:
Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing

Åbningstider
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Herefter henvender borgeren sig inden for åbningstiden i:
Borgerservice
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Åbningstider
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Center Sydfyn
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4676
Mail uucentersydfyn@svendborg.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:

Ansvarlig hos kommunen
Forebyggelsescentret
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Anne Marie Hedegaard
Tlf. 6351 6089
Direkte tlf. 6351 6086
Mail amhe@langelandkommune.dk

Backup
Forebyggelsescentret
Rene Clausen
Direkte tlf. 6351 6087
Mail retc@langelandkommune.dk