Kriminalforsorgen samarbejder med Læsø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Læsø Kommune
Socialgruppen
Doktorvejen 2
9940 Læsø
Mail sikkermail@laesoe.dk

Udslusningskoordinator
Karen Krogh, konsulent
Tlf. 9621 3052
Mail kk@laesoe.dk

Åbningstider ved fremmøde
Mandag: 13.00-17.00
Onsdag: 10.00-14.00

Henvendelse hertil om

 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • besked om løsladelse
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • indsattes børn
 • bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
For besked om indsættelse og ophør af offentlige ydelser ved indsættelse:
Mail kommunen@laesoe.dk

KSP-samarbejdet
Helle Nicolaisen
Tlf. 7255 7628
Mail helle.nicolaisen@kriminalforsorgen.dk
Sikker mail sikkermail@laesoe.dk