Kriminalforsorgen samarbejder med Køge Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. . Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ungecentret
Boholtevej 85 A
4600 Køge
Tlf. 5667 6831

Projektleder Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali
Sikker mail ungecentret@koege.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse, bolig, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 5667 6767
Sikker mail borgerservice@koege.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børne- og ungeforvaltningen
Familierådgivningen
Afdelingschef Vicki Brogaard
Tlf. 5667 6767
Sikker mail buf@koege.dk*

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Familiecenteret
Sikker mail underretning@koege.dk

Områdeleder Helle Wolff og konsulent Natascha Jensen
Tlf. 56672378 // 2046 4167
E-mail helle.wolff@koege.dk / natascha.jensen@koege.dk

Uddannelse
For henvendelser vedr. uddannelse:
UUV Køge Bugt
Ølbycenter 53, 1. sal
4600 Køge
www.uuv.dk
E-mail uuv@koege.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Social- og sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge
Hovedtelefon 5667 6767
Sikker mail handicap-psykiatri@koege.dk

Bande-exit og opdatering af samarbejdsaftalen
For henvendelser vedr. orienteringsskrivelser om bande-exit og opdatering eller evaluering af samarbejdsaftalen:
Arbejdsmarkedsafdelingen
Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 68 92
Mobil 28 79 21 10
E-mail bjarne.andersen@koege.dk