Kriminalforsorgen samarbejder med Køge Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Ungecentret
Boholtevej 85 A
4600 Køge
Tlf. 5667 6831

Projektleder Stine Lukowski og specialkonsulent Walid Ali
Sikker mail ungecentret@koege.dk

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse, bolig, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 5667 6767
Sikker mail borgerservice@koege.dk

Børne- og Ungeforvaltningen
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Familierådgivningen
Afdelingschef Vicki Brogaard
Tlf. 5667 6767
Sikker mail buf@koege.dk

UUV Køge Bugt
For henvendelser vedr. uddannelse:
Ølbycenter 53, 1. sal
4600 Køge
www.uuv.dk
Mail uuv@koege.dk

Social- og Sundhedsafdelingen
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Torvet 1
4600 Køge
Hovedtelefon 5667 6767
Sikker mail handicap-psykiatri@koege.dk

Arbejdsmarkedsafdelingen
For henvendelser vedr. orienteringsskrivelser om bande-exit og opdatering eller evaluering af samarbejdsaftalen:
Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 68 92
Mobil 28 79 21 10
Mail bjarne.andersen@koege.dk