Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Køge Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. . Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 5667 6767

Chefkonsulent
Stine Lukowski
Sikker mail kile@koege.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post, ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse, bolig, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 5667 6767
Sikker mail borgerservice@koege.dk

Ungecentrum
Kun for henvendelse vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse af borgere mellem 18 og 29 år:
Ølbycenter 43
4600 Køge
Tlf. 566 76831
Sikker mail ungecentret@koege.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børne- og ungeforvaltningen
Familierådgivningen
Tlf. 5667 6767
Sikker mail buf@koege.dk*

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Familiecenteret
Sikker mail underretninger@koege.dk

Områdeleder Helle Wolff og konsulent Natascha Jensen
Tlf. 56672378 // 2046 4167
E-mail helle.wolff@koege.dk / natascha.jensen@koege.dk

Uddannelse
For henvendelser vedr. uddannelse:
UUV Køge Bugt
Ølbycenter 53, 1. sal
4600 Køge
www.uuv.dk
E-mail uuv@koege.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Social- og sundhedsafdelingen
Torvet 1
4600 Køge
Hovedtelefon 5667 6767
Sikker mail handicap-psykiatri@koege.dk

Bande-exit og opdatering af samarbejdsaftalen
For henvendelser vedr. orienteringsskrivelser om bande-exit og opdatering eller evaluering af samarbejdsaftalen:
Arbejdsmarkedsafdelingen
Chefkonsulent Stine Lukowski
Torvet 1
4600 Køge
Mobil 51 31 54 60
E-mail kile@koege.dk