Kerteminde Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Kerteminde Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Lene Langkilde Nielsen
E-mail lnn@kerteminde.dk
Tlf. 3035 3142
Sikker mail sikkerpost@kerteminde.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Backup til hovedkontakten
Dorte Dabelsteen
E-mail dod@kerteminde.dk
Tlf. 6515 1055

Husleje
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje:
Ydelseskontoret
Tlf. 6515 1515
Sikker mail sikkerpost@kerteminde.dk

Unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner:
Gitte Bryld Pedersen
E-mail gbp@kerteminde.dk

For henvendelser vedr. § 808-personundersøgelser:
Helle Svansø
E-mail hsv@kerteminde.dk
Tlf. 6515 1227

Misbrugsbehandling
Erika Lysholt Eliasen
E-mail ele@kerteminde.dk
Tlf. 6515 1030