Gå til indhold

Jammerbugt Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Jammerbugt Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ydelseskontoret
Teamleder Per Sigsgaard
Borgervænget 12, Brovst
(Postadresse: Toftevej 43, 9440 Aabybro)
Tlf. 7257 7551
E-mail sig@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Udslusningskoordinator:
Dorte Ørnbøl Nielsen
Tlf. 4191 3798
E-mail dnn@jammerbugt.dk

Henvendelser hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Bolig ved løsladelse
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Borgerservice
E-mail vhm@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Ydelseskontoret – Kontanthjælpsteamet
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Koordinering af handleplaner
Besked om koordinering sendes til:

For afsonere
Jobcenter Jammerbugt

Kontanthjælp
Ydelseskontoret
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk
Emnefelt: Att.: Per Sigsgaard
Tlf. 7257 7551
E-mail sig@jammerbugt.dk

Førtidspension
Socialrådgiver Bente Søvind Walsted
Tlf. 7257 7673
E-mail bsw@jammerbugt.dk

For tilsynsklienter og §78
Ydelseskontoret
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

For unge under 18 år
Børne og Familierådgivning
Teamleder Helle Drue Laursen
Tlf. 7257 7471
E-mail hdr@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Gitte Kroager
Tlf. 72577777
E-mail bfrg@jammerbugt.dk

Løsladelsesmøde
Invitation til og koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Jobcenter Jammerbugt

Kontanthjælp
Ydelseskontoret
Sikker mail: sikkerpost@jammerbugt.dk
Emnefelt: Att.: Per Sigsgaard
Tlf. 7257 7551
E-mail sig@jammerbugt.dk

Førtidspension
Socialrådgiver Bente Søvind Walsted
Tlf. 7257 7673
Mail bsw@jammerbugt.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12, Brovst
Ydelseskontoret – Kontanthjælpsteamet
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Henvendelser vedrørende tid i jobcenter og beskæftigelsessituation ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12, Brovst
Tlf. 7257 7530
E-mail jobcenter@jammerbugt.dk

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcenter Jammerbugt
Tlf. 7251 7530
E-mail sig@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Sundhedshuset
Sundhedsafdelingen
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 7257 8870

Ansvarlig hos kommunen:

Misbrugskonsulent Charlotte Brams
Tlf. 7257 7684
E-mail chb@jammerbugt.dk

Misbrugskonsulent Lisbeth Søndergaard
Tlf. 7257 7613
E-mail lso@jammerbugt.dk

Øvrig behandling
Henvendelser vedrørende fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Handicapafdelingen
Teamleder Preben Gram
Tlf. 7257 7571
E-mail pgr@jammerbugt.dk
Sikker mail sikkerpost@jammerbugt.dk