Gå til indhold

Ikast-Brande Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ikast-Brande Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ikast-Brande Kommune
Jobcentret
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Faglig koordinator
Tine Thorlund Lauritzen
Tlf. 9960 4288 / 2154 4340
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk

Ansøgning om hjælp til forsørgelse og enkeltydelser skal ske via https://www.borger.dk/. Der skal benyttes Nemid

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Att.: Borgerservice)
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse (Emnefelt: Att.: Borgerservice)
 • Digital Post (Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Ansøgningen via enkeltydelse på Borger.dk)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Att.: Tine Thorlund Lauritzen)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Att.: Tine Thorlund Lauritzen)
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • uddannelse (Emnefelt: Att.: Tine Thorlund Lauritzen)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Ansøgning om kontanthjælp, skal være modtaget i kommunen 14 dage før løsladelse.
Der ansøges via kontanthjælp på Borger.dk. Har ansøger ikke Nemid kan ansøgningsskema udskrives fra KL’s hjemmeside under blanketter. https://www.kl.dk/services/blanketter/kls-blanketsamling/kontanthjaelp/

Der fremgår af ansøgningsskemaet, hvilken dokumentation der skal vedlægges for at ansøgningen kan behandles.

Ansøgning om forsørgelsesydelse vedlagt den anmodede dokumentation skal være modtaget i kommunen 15 hverdage før løsladelsen.
Modtages ansøgningen og dokumentationen senere, må der forventes senere udbetaling til ansøgeren.

Der skal være en Nem-konto tilknyttet ansøgeren, da udbetalingen ellers ikke kan overføres.

 

Ansøgeren skal på løsladelsesdagen henvende sig personligt til Jobservice (i Jobcentret) for at blive oprettet som ledig og visitation.

 

Der skal bestilles tid til personlige henvendelser via kommunens og jobcenterets hjemmesider:

Jobcenter:

https://ikast-brande.dk/selvbetjening/uddannelse-og-job/bestil-tid-til-jobcenter

 

Borgerservice og Ydelseskontoret:

https://www.ikast-brande.dk/selvbetjening/borgerservice-og-ydelser/bestil-tid-til-borgerservice

Har ansøger ikke Nemid sendes ansøgning til:
Borgerservice
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk
Emnefelt: Att.: Borgerservice

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Ved løsladelsen henvender den løsladte sig i Jobservice, der er placeret på Ikast Rådhus, Rådhusstræde 6, 7430 Ikast.
Udbetalingen af engangshjælp kan forventes indsat efter en uge på klientens NemKonto

For § 78-klienter
For henvendelse vedr. forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag:
Faglig koordinator Lotte
E-mail lopet@Ikast-Brande.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familieafdelingen
Bellisvej 2
8766 Nr. Snede
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anton Rasmussen
Tlf. 30670407
E-mail familierådgivningen@ikast-brande.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling:
Center For Rusmiddelbehandling I Ikast Brande (CFR)
Svaneparken 8
7430 Ikast
Tlf. 9960 3850

Faglig koordinator og misbrugskonsulent:
Søs Philipsen
Tlf. 9960 3858 / 2055 4397
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk

Øvrig behandling
(fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling).
Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen:

Det er ikke en kommunal opgave at give psykologisk-, psykiatrisk- eller sexologisk behandling.
Den enkelte sagsbehandler vil henvise klienten til at opsøge relevant regional behandling.

Det vil være muligt at søge om enkeltydelse via Borger.dk til øvrige behandlinger fx receptpligtig medicin med evt. egenbetaling.

Har ansøger ikke Nemid sendes ansøgning til:
Borgerservice, team kontanthjælp
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk
Emnefelt: Team Kontanthjælp

Der fremgår af ansøgningsskemaet, hvilken dokumentation der skal vedlægges for at ansøgningen kan behandles.

Der kan forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger, hvorfor det er en god ide at søge enkeltydelses samtidig med ansøgning om kontanthjælp.
Der skal på ansøgningen fremgå hvor mange dage den løsladte har medicin til fra løsladelsen.

Bande-exit
For henvendelser vedr. bande-exit:
Beskæftigelse og Integration
Afdelingsleder Bjarne Nørgaard Jensen
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast
Tlf. 9960 4200
Direkte tlf. 9960 4221
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk

Henvendelser om indsattes børn
Karina Skovdal
Tlf. 9960 5510
Sikker mail sikkerpost@ikast-brande.dk