Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Horsens Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Anne Mette Randers
Tlf. 2348 6035
Mail ssamr@horsens.dk
Sikker mail jobcenter@horsens.dk

Udslusningskoordinatorer:
Sanne Olsen – Socialrådgiver ved Jobcenter Horsens
Tanja Lerche Hald – Socialrådgiver ved Jobcenter Horsens
Sanja Zvonic – Socialrådgiver ved Ungdomscenter Horsens
Saba Bayat – Socialrådgiver ved Ungdomscenter Horsens

Kontaktpersoner i projekt “Håndholdt Inklusion”:
Jakob Hansen
Ayile Hammer
Anne Cathrine Schou Røhl

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter

Borgerservice
For henvendelser vedr. fritagelse fra Digital Post:
E-mail borgerservice@horsens.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
E-mail borgerservice@horsens.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
E-mail familieafdelingen@horsens.dk
Tlf. 7629 3400

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Heidie Andersen
Tlf. 76293400
E-mail velfaerdogsundhed@horsens.dk

Henvendelser vedrørende indsattes børn
Modtagelsen i Familieafdelingen
Tlf. 7629 3400
E-mail familieafdelingen@horsens.dk

Eller via udslusningskoordinatorerne.