Gå til indhold

Holstebro Kommune

Hovedkontakt:

Visitation og Rådgivning
Viborgvej 67
7500 Holstebro

Udslusningskoordinatorer:
Charlotte Stenbæk
Tlf. 9611 4788
E-mail Charlotte.Stenbaek@holstebro.dk

Christina Guldberg Refstrup
Tlf. 2173 0334
E-mail christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk

Backup:
Visitation og Rådgivning
Tlf. 9611 7597
Sikker mail socialetilbud@holstebro.dk

Henvendelse hertil om:

 • koordinering af afsonere, udslusning og tilsynsklienter over 18 år (Emnefelt: Charlotte Stenbæk/ Christina Guldberg Refstrup)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Charlotte Stenbæk/ Christina Guldberg Refstrup)
 • bolig ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • bande-exit (Emnefelt: Christina Guldberg Refstrup)
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Charlotte Stenbæk/ Christina Guldberg Refstrup)
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Charlotte Stenbæk/ Christina Guldberg Refstrup)
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@holstebro.dk
Emnefelt: Folkeregisteret

Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Ydelseskontoret
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

Ved ansøgning om husleje skal §29 skemaet udfyldes og Ydelsescentret skal desuden bruge:

 • Kontooversigt fra banken (alle banker, som borgeren har konto i).
 • Posteringsoversigter fra alle konti, gældende for de seneste 3 måneder.
 • Dokumentation på lånemuligheder.
 • Dokumentation på hidtidig indtægt, seneste 3 måneder (SU meddelelse, lønsedler e.lign.).
 • Dokumentation for alle faste udgifter (PBS oversigt eller faktiske regninger).
 • Husleje, forbrugsafgifter, licens, forsikringer, telefon, internet, medicin mv.

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familiesektionen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Kirstine Sørensen
Tlf. 9611 5243
Sikker mail boern.unge@holstebro.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Mads Larsen
Tlf. 96117540
E-mail Boern.unge@holstebro.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Kriminalforsorgen skal sende en ansøgning til Holstebro Kommunes ydelseskontor ca. 4 uger før den forventede løsladelse, således den kan være behandlet 14 dage inden løsladelsen. Ydelseskontoret skal modtage en ansøgning med oplysninger om, hvornår pågældende løslades, vedlagt dokumentation på afsoningen, løsladelsespapir,
evt. lønindtægt fra fængslet, engagementoversigt fra banken samt kontoudskrift fra de sidste 3 måneder.
Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der følges op på, at pågældende har en NemKonto i banken.

Det er muligt at tage telefonisk kontakt til ydelseskontoret. Gerne mindst 4 uger før løsladelse. Her kan ydelseskontoret vejlede omkring ansøgningen og der kan evt. aftales en § 31 udgang til ydelseskontoret.

Før der kan tages stilling til om ansøger er berettiget til kontanthjælp/uddannelseshjælp skal ydelseskontoret have følgende dokumentation:

 • Bankoversigt fra det sidste år (alle banker)
 • Dokumentation på at den indsatte ikke er berettiget til A-kasse understøttelse.
 • 3 måneders lønsedler fra fængslet (hvis den indsatte har lønsedler)
 • Hvis den indsatte er gift, skal der dokumentation for ægtefælles indtægter samt bankoversigt.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Der skal bestilles tid ved visitator i jobcentret. Dette kan gøres ved telefonisk henvendelse til Jobcentret eller ved personligt fremmøde.

For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter kan henvende sig her ved løsladelse for at søge vejledning om ydelser mv.:
Ved løsladelse fra retten, skal pgl. henvende sig på Jobcentret for at stille sig til rådighed, herefter på ydelseskontoret for at søge om uddannelses- eller kontanthjælp.
Her skal medbringes dokumentation på årsagen til ansøgningen, løsladelsespapir, evt. lønindtægt fra fængslet,
engagementoversigt og kontoudskrift fra de sidste 3 mdr. (fra samtlige banker) og
dokumentation på boligudgifter (til beregning af § 34 særlig støtte) hvis pågældende er 30 år eller derover.
Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der følges op på, at pågældende har en NemKonto i banken.

For § 78
Besked om koordinering sendes til:
Alkohol- eller misbrugsbehandling
Center for Rusmiddel og Forebyggelse
Sekr. Vivi Larsen / Leder Anne-Marie Steen Schrøder
Tlf. 9611 4061 / 9611 4060
E-mail alkoholbehandlingen@holstebro.dk
Sikker mail socialetilbud@holstebro.dk

Eventuelt særlige aftaler for §78, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Der bliver søgt om kontanthjælp fra 1. dag på pensionen, hvis ikke der allerede er søgt fra fængslet. Ydelseskontoret kontaktes.

Ydelseskontoret
Ydelseskontoret
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

Bolig
Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse:
Holstebro Kommune tilbyder åben anonym rådgivning torsdage fra 14.00-16.30 ved
Center for Sundhed
Stationsvej 35
7500 Holstebro
For yderligere oplysninger henvises til www.holstebro.dk

Råd og vejledning vedr. bolig kan gives ved:
Viborgvej 67
7500 Holstebro
Att.: Shannie Buskbjerg eller Mai Brogaard
Tlf. 9611 4777 // 9611 4783

Uddannelse
Beskeder om uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:

Borgere over 30 år:
Jobcenter
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Att.: Helle Nissen
Tlf. 96113870 (Vagttelefon)

Unge under 30 år:
Ungeenheden
Campus Sct. Jørgen
Døesvej 54b
7500 Holstebro
Att.: Inger Nielsen

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Vivi Larsen (stofklienter og alkoholklienter)
Tlf. 9611 4030 / 9611 4031
Sikker mail stofbehandlingen@holstebro.dk

Øvrig behandling
Henvendelser vedrørende fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Ydelsescentret
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk