Holstebro Kommune

Hovedkontakt:

Visitation og Rådgivning
Viborgvej 67
7500 Holstebro

Udslusningskoordinatorer:
Nicolai Thomasen
Tlf. 9611 4773
E-mail nicolaj.thomasen2@holstebro.dk

Christina Guldberg Refstrup
Tlf. 2173 0334
E-mail christina.guldberg.refstrup@holstebro.dk

Backup:
Visitation og Rådgivning
Tlf. 9611 7597
Sikker mail socialetilbud@holstebro.dk

Henvendelse hertil om:

 • koordinering af afsonere, udslusning og tilsynsklienter over 18 år (Emnefelt: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup)
 • bolig ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • bande-exit (Emnefelt: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup)
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup)
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Nicolaj Thomasen / Christina Guldberg Refstrup)
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og fritagelse fra Digital Post sendes til:
Borgerservice
Sikker mail borgerservice@holstebro.dk
Emnefelt: Folkeregisteret

Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Ydelseskontoret
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Familiesektionen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Kirstine Sørensen
Tlf. 9611 5243
Sikker mail boern.unge@holstebro.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Kriminalforsorgen skal sendes en ansøgning til Holstebro Kommune, Ydelsescentret ca. 4 uger før den forventede løsladelse, således at vi kan have den behandlet 14 dage inden løsladelsen. Ydelsescentret skal modtage en ansøgning med oplysninger om, hvornår pågældende løslades, vedlagt dokumentation på afsoningen, løsladelsespapir,
evt. lønindtægt fra fængslet, engagementoversigt fra banken samt kontoudskrift fra de sidste 3 måneder.
Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der tjekkes op på, at pågældende har en NemKonto i banken.

Det er muligt at tage telefonisk kontakt til ydelsescentret. Gerne mindst 14 dage før evt. løsladelse.
Her kan Ydelsescentret vejlede omkring ansøgningen og der kan evt. aftales en § 31 udgang til Ydelseskontoret.

Før der kan tages stilling til berettigelsen af kontanthjælp skal Ydelsescentret have følgende dokumentation:

 • Bankoversigt fra det sidste år (alle banker)
 • Dokumentation på at den indsatte ikke er berettiget til A-kasse understøttelse.
 • 3 måneders lønsedler fra fængslet (hvis den indsatte har lønsedler)
 • Hvis den indsatte er gift, skal der dokumentation for ægtefælles indtægter samt bankoversigt.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Der skal bestilles tid ved visitator i jobcentret. Dette kan gøres ved telefonisk henvendelse til Ydelsescentret.

For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter kan henvende sig her ved løsladelse for at søge vejledning om ydelser mv.:
Ved løsladelse fra retten, skal pgl. henvende sig på Jobcentret for at stille sig til rådighed, herefter på Ydelsescentret for at søge om uddannelses- eller kontanthjælp.
Her skal medbringes dokumentation på årsagen til ansøgningen, løsladelsespapir, evt. lønindtægt fra fængslet,
engagementoversigt og kontoudskrift fra de sidste 3 mdr. (fra samtlige banker) og
dokumentation på boligudgifter (til beregning af § 34 særlig støtte) hvis pågældende er 30 år eller derover.
Inden ansøgningen sendes til kommunen, skal der tjekkes op på, at pågældende har en NemKonto i banken.

For § 78
Besked om koordinering sendes til:
Alkohol- eller misbrugsbehandling
Center for Rusmiddel og Forebyggelse
Sekr. Kirsten Engberg / Leder Anne Marie Steen Schrøder
Tlf. 9611 4061 / 9611 4060
E-mail alkoholbehandlingen@holstebro.dk
Sikker mail socialetilbud@holstebro.dk

Eventuelt særlige aftaler for §78, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag:
Der bliver søgt om kontanthjælp fra 1. dag på pensionen, hvis ikke der allerede er søgt fra fængslet. Ydelseskontoret kontaktes.

Ydelseskontoret
Rådhuset
Ydelsescentret
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk

Bolig
Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse:
Holstebro Kommune tilbyder “Social anonym borgerrådgivning” torsdage fra 15.00-16.30 på
Viborgvej 67
7500 Holstebro.
For yderligere oplysninger henvises til www.holstebro.dk

Råd og vejledning vedr. bolig kan gives ved:
Viborgvej 67
7500 Holstebro
Lene Buhl Munkholm
Tlf. 9611 4004

Uddannelse
Beskeder om uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Jobcenter
Vagten
Kirkestræde 15
7500 Holstebro
Tlf. 9611 3870

Unge under 30 år
Helle Vadt
Ungeenheden
Nørregade 4
7500 Holstebro
Tel. 9611 3941

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Kristen Engberg (stofklienter)
Tlf. 9611 4050 / 9611 4060
Sikker mail stofbehandlingen@holstebro.dk

Eller:
Vivi Larsen (alkoholklienter)
Tlf. 9611 4030 / 9611 4031
Sikker mail alkoholbehandlingen@holstebro.dk

Øvrig behandling
Henvendelser vedrørende fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Ydelsescentret
Tlf. 9611 7596
Sikker mail ydelseskontor@holstebro.dk