Gå til indhold

Høje-Taastrup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Høje-Taastrup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Høje-Taastrup
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf. 4359 1000
Sikker mail jobcenter@htk.dk / kommune@htk.dk

Jobcenter:
Jill Larsen
E-mail jillla@htk.dk
E-mail BAC@htk.dk

Ydelsescenter:
Jill Larsen
E-mail jillla@htk.dk
E-mail BAC@htk.dk

Social- og handicapcenter:
Monica Eversen
E-mail MonicaEv@htk.dk
E-mail socialhandicap@htk.dk

Henvendelse hertil om:

  • fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post)
  • ansøgning om betaling af husleje (Ydelsesservice)
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år og tilsynsklienter (Jill Larsen)
  • koordinering af løsladelsesmøde (Jill Larsen)
  • beskæftigelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “andre kontakter”)
  • boligsituation (Social- og handicapcenteret)
  • uddannelse (Jill Larsen)
  • misbrugsbehandling (Monica Eversen)
  • § 808-personundersøgelser for personer over 18 år
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen (Jill Larsen)

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Borgerservice
Tlf. 4359 1000
E-mail borgerservice@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

For § 78
Besked om koordinering sendes til:
Misbrugsbehandling eller med behandlingsbehov under 18 år
:
Børne- og Ungerådgivningscenter
Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf. 4359 1200
E-mail BURC@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

Misbrugsbehandling eller med behandlingsbehov over 18 år:
Social- og Handicapcenter
Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf. 4359 1000
E-mail socialHandicap@htk.dk / misbrug@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering samt 808-personundersøgelser sendes til:
Børne- og Ungerådgivningscenter
Tlf. 4359 1200
E-mail BURC@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Karen Koefoed
Tlf. 43591200
E-mail burc@htk.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:

Der fremsendes ansøgningsskema til kommunen.
Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold. Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Det sørger kommunen internt for, når der er ansøgt om kontanthjælp.

Ansvarlig hos kommunen:
Borgerservice
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf. 4359 1000
E-mail bsc-kontant@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse vejledes borgeren om beskæftigelsesrettede muligheder efter løsladelsen.
I det omfang det kan lade sig gøre udarbejdes en jobplan med henblik på aktiveringsforløb umiddelbart efter løsladelsen.
Under alle omstændigheder skal borgeren møde i Jobcentret umiddelbart efter løsladelsen med henblik på mødeaftale med sagsbehandler.

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Der fremsendes ansøgningsskema til kommunen. Der medsendes dokumentation for indtægter, udgifter og formueforhold.
Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk.
Modtog en varetægtsfængslet offentlig forsørgelse forud for varetægtsfængslingen, skal borgeren alene rette personlig henvendelse i kommunen for genoptagelse af hjælpen.

Øvrig behandling
(fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling)
Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen:
Kommunen har ikke psykologiske, psykiatriske eller sexologiske behandlingstilbud.
Borgeren skal rette henvendelse til privatpraktiserende læge, som har ansvaret for henvisning til Sundhedssektoren.
Kommunen kan efter en konkret vurdering yde økonomisk støtte til eventuel egenbetaling, når offentlige behandlingstilbud er afdækket og forsøgt.
Der fremsendes ansøgning om enkeltydelse. Der medsendes dokumentation for indtægter og udgifter, og det der ansøges om og en begrundelse for ansøgningen.
Ansøgningsskema findes på www.Borger.dk.

Ansvarlig hos kommunen:
Borgerservice
Tlf. 4359 1000
E-mail borgerservice@htk.dk
Sikker mail kommune@htk.dk

KSP-kontaktperson
Erdal Büyükkartal
E-mail erdalbu@htk.dk