Hjørring Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hjørring Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Jobcenter Hjørring
Indsatsklare ledige
Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6102 / 7233 6895
E-mail hjoerring@hjoerring.dk
Sikker mail sikkerpost@hjoerring.dk
Emnefelt: Camilla Nikoline Thorup Thomsen / Heidi Bang

OBS: Alle bilag eller dokumenter, der sendes som vedhæftet fil, skal være i pdf-format.

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for afsonere
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af rådighedsvurdering før løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Socialfagligt Pensionsteam
Jonna Andersen
Tlf. 7233 5086
E-mail jonna.andersen@hjoerring.dk

Birgit Raunbak
Tlf. 7233 5098
E-mail birgit.raunbak@hjoerring.dk

Psykiatri eller misbrug
For henvendelser vedr. koordinering af § 78-afsonere:
E-mail sikkerpost.myndighed.handicap@hjoerring.dk
Emnefelt: Mikael Karup Haugaard

Børne- og Familiekontor
For henvendelser vedr. koordinering af unge under 18 år:
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Kirsten Märcher
Tlf. 7233 3544
E-mail kirsten.marcher@hjoerring.dk

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
E-mail sikkerpost.ydelseskontor@hjoerring.dk

Bande-exit og KSP-samarbejdet
Socialrådgiver Lone Reffstrup
E-mail lone.reffstrup@hjoerring.dk
Tlf. 7233 6172