Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Herning Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Jobcenter Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Afsnitsleder:
Bente Hvidberg
Tlf. 2938 1172
E-mail jobbe@herning.dk
Sikker mail social.sec@herning.dk

Tove Lyngholm
Tlf. 9628 4244
E-mail bsktl@herning.dk
Sikker mail social.sec@herning.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter“)

Andre kontakter:

Borgerservice
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse samt
henvendelser vedr. Digital Post, uddannelse og §808-personundersøgelser sendes til Borgerservice:
Sikker mail kommunen.sec@herning.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelseskontoret
Sikker mail ey.soc@herning.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børne- og Familierådgivningen
Teamleder Sussi Kopp
Tlf.  2960 1832
E-mail sussi.kopp@herning.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Louise Ravnkjær
Tlf. 96282828
E-mail bou@herning.dk
Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde
Ansvarlig hos kommunen:
Beskæftigelses- og Integrationschef
Bente Hjorth
Tlf. 9628 4104
E-mail bicbh@herning.dk
Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse :
Hvis klienten har fast bolig i Herning kommune, kan der indsendes en ansøgning tidligst 14 dage før løsladelsen med aktuelle dokumentation til Ydelseskontoret ved Herning Kommune.
Det er dog altid et krav at klienten møder personligt op på Jobcentret.

Der bevilges engangshjælp indtil udgangen af den måned, hvor pågældende løslades (den førstkommende 1. i måneden).
Engangshjælpen overføres til borgerens NemKonto, så den er til disposition på løsladelsesdagen.

Borgere uden fast bopæl i Herning skal rette personlig henvendelse til Jobcentret ved løsladelse for at ansøge om forsørgelse.
Hvis ansøgning er sendt ind i forvejen, skal de stadig møde personligt for at vi har sikkerhed for at borgeren tager ophold i kommunen.
Vi handler på henvendelsen straks, og laver en udbetaling samme dag.

Det er dog en forudsætning at borgeren har billedlegitimation med – enten i form af pas eller kørekort. Datoen for start af afsoning bedes desuden indgå i ansøgningen.

OBS: Ansøgningsblanketten om hjælp til forsørgelse kan findes her.

For unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse:
Unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse skal møde på:
Ungevejen
Lillelundvej 29
7400 Herning

Åbningstider fremgår af Herning kommunes hjemmeside.

For borgere over 25 år:
Borgere over 25 år skal møde på:
Jobcentret
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Åbningstider fremgår af Herning kommunes hjemmeside.

For varetægtsarrestanter
Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse:
Sekretariat, Ydelse og Økonomi
Rådhuset
7400 Herning
Tove Lyngholm
Tlf. 9628 4244
E-mail bsktl@herning.dk
Sikker mail social.sec@herning.dk

Uddannelse
Beskeder angående uddannelsesforløb sendes til:
Ungeenheden
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Manja Tilly
Afsnitsleder
Tlf. 25630311
Email: uuvti@herning.dk
Sikker mail kommunen.sec@herning.dk

Misbrugsbehandling
Ifølge samarbejdsaftalen mellem KiF Vestjylland og Misbrugscentret kan klienten møde op i:
Åben Rådgivning
Misbrugscenter Herning
Tietgensgade 5
7400 Herning

Hver torsdag 15-16.30

Tlf. 96 28 49 99
Sikkermail: Misbrugscenter.sec@herning.dk
Hjemmeside: www.misbrugscenterherning.dk

Øvrig behandling
Henvendelser om øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk, sendes til:
Social og Jobindsats
Sagsbehandler på udsatte områder
Diana Louise Nielsen
E-mail vhpdn@herning.dk
Tlf. 9628 4302

Alternativt kan vores koordinator kontaktes på:
E-mail vhp@herning.dk
Tlf. 9628 4310

Vedrørende indsattes børn
Børne- og Familierådgivningen
Teamleder Sussi Kopp
Tlf.  2960 1832
E-mail sussi.kopp@herning.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Beskæftigelses- og Integrationscenter
Beskæftigelses- og Integrationschef
Bente Hjorth
Tlf. 9628 4104
E-mail bicbh@herning.dk

KSP-samarbejdet samt opdatering og evaluering
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen samt opdateringer skal rettes til:
Beskæftigelses- og Integrationschef
Bente Hjorth
Tlf. 9628 4104
E-mail bicbh@herning.dk