Kriminalforsorgen samarbejder med Herlev Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000

Udslusningskoordinator:
Azam Aslani
Tlf. 4045 4273
E-mail azam.aslani@herlev.dk
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk

Henvendelse til sikker mail om:

 • besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani)
 • besked om ophør af offentlige ydelser (Emnefelt: Azam Aslani)
 • besked om fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Azam Aslani)
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: Azam Aslani)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Azam Aslani & den konkrete sagsbehandler)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Azam Aslani)
 • forsørgelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • bolig ved løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani & Borgerservice)
 • uddannelsesforløb ved løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Azam Aslani)
 • § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Azam Aslani)
 • opdatering og evaluering (Emnefelt: Azam Aslani)

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Forsørgelsesgrundlag aftales konkret på løsladelsesmødet.

Uden løsladelsemøde:
Det kræver, at der tages kontakt til kommunen, når Kriminalforsorgen kender løsladelesdatoen.
Kommunen har 15 dages sagsbehandlingstid på økonomiske ansøgninger fra sagen er fuldt oplyst.
Kommunen kan fremsende ansøgningsskema samt liste over dokumentationskrav, så snart man ved, at der bliver behov for forsørgelse ved løsladelsen.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Rådighedsvurdering aftales på løsladelsesmødet. Rådighedsvurderingen foretages herefter i jobcentret.
Henvendelse vedrørende aftale:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt: JUB/Azam Aslani & Kim Christensen & Thomas Sejr Conrad
Tlf. 4452 8681

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Tid i jobcenteret aftales på løsladelsesmødet.

Jobcentrets kontaktoplysninger:
Sikker mail sikkerpostSSFsocafd@herlev.dk
Sikker mail sikkerpostbkf@herlev.dk
Emnefelt: Jette Rasmussen og Birgit Andersen
Tlf. 4452 8620 / 4452 7143

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling for klienter over 25 år:
Kagshuset
Symfonivej 41, 2730 Herlev
Jan Møller
Tlf. 4452 6340
E-mail kagshuset@herlev.dk

For henvendelser vedr. misbrugsbehandling for klienter under 25 år:
Projekt Omvejen
Anita Spo
Tlf. 2022 7512
E-mail omvejen@herlev.dk

Bande-exit 
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emne: Azam Aslani & Vivi Stausholm Jepsen

Anne Foged
Tlf. 4452 8655
E-mail anne.foged@herlev.dk

Susanne Bach Knudsen
Tlf. 4452 8658
E-mail susanne.knudsen@herlev.dk