Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Herlev Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000

Udslusningskoordinator:
Omar Achikhane
Tlf. 21523140
E-mail Omar.achikhane@herlev.dk

Azam Aslani
Tlf. 4045 4273
E-mail azam.aslani@herlev.dk

Sikker mail sikkerpost@herlev.dk

Henvendelse til sikker mail om:

 • besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • besked om ophør af offentlige ydelser (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • besked om fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Omar Achikhane, Azam Aslani & den konkrete sagsbehandler)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • forsørgelsessituation ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”- Emnefelt: Linda Eriksen og Omar Achikhane))
 • bolig ved løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani, Omar Achikhane & Borgerservice)
 • uddannelsesforløb ved løsladelse (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • § 808-personundersøgelser (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)
 • opdatering og evaluering (Emnefelt: Azam Aslani og Omar Achikhane)

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Forsørgelsesgrundlag aftales konkret på løsladelsesmødet.

Uden løsladelsemøde:
Det kræver, at der tages kontakt til kommunen, når Kriminalforsorgen kender løsladelesdatoen.
Kommunen har 15 dages sagsbehandlingstid på økonomiske ansøgninger fra sagen er fuldt oplyst.
Kommunen kan fremsende ansøgningsskema samt liste over dokumentationskrav, så snart man ved, at der bliver behov for forsørgelse ved løsladelsen.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Rådighedsvurdering aftales på løsladelsesmødet. Rådighedsvurderingen foretages herefter i jobcentret.
Henvendelse vedrørende aftale:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt: JUB/Azam Aslani & Kim Christensen & Thomas Sejr Conrad & Omar Achikhane
Tlf. 4452 8681

Jobcentrets kontaktoplysninger:
E-mail JobcenterAdministrationen@herlev.dk
Emnefelt: Kim Christensen og Thomas Conrad
Tlf. 4452 8620 / 4452 7143

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Tid i jobcenteret aftales på løsladelsesmødet.

Jobcentrets kontaktoplysninger:
Sikker mail sikkerpostSSFsocafd@herlev.dk
Sikker mail sikkerpostbkf@herlev.dk
Emnefelt: Jette Rasmussen og Birgit Andersen
Tlf. 4452 8620 / 4452 7143

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lotte Pavic
Tlf. 44526464 // 44526058
E-mail sikkerpost@herlev.dk

Misbrugsbehandling
For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling for klienter over 25 år:
Kagshuset
Symfonivej 41
2730 Herlev
Jan Møller
Tlf. 4452 6340
E-mail
kagshuset@herlev.dk

For henvendelser vedrørende misbrugsbehandling for klienter under 25 år:
Kagshuset
Symfonivej 41
2730 Herlev
Anita Spo
Tlf. 2022 7512
E-mail
kagshuset@herlev.dk

Bande-exit 
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Sikker mail sikkerpost@herlev.dk
Emnefelt: Azam Aslani & Omar Achikhane