Helsingør Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Helsingør Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 4928 2828
Mail bid@helsingor.dk
Sikker mail sikkerpost.bid@helsingor.dk
Emnefelt: Husk at skrive hvad henvendelsen drejer sig om

Henvendelse hertil om:

  • besked om koordinering af klienter over 18 år
  • meddelelse om løsladelse
  • bolig
  • Udbetaling Danmark
  • Digital Post
Åbningstider
Telefonisk Personlig henvendelse
Mandag: 8:00-15:00 8:00-15:00
Tirsdag: 8:00-16:00 8:00-16:00
Onsdag: Lukket Lukket
Torsdag: 9:00-17:00 9:00-17:00
Fredag: 8:00-12:30 9:00-12:00

Andre kontakter:

Udslusningskoordinatorer:
Annelise Matthiasen
Mail anm25@helsingor.dk
Tlf. 4928 3013

Helle Søgaard
Tlf. 4928 3230
Løsladelseskoordinator:
Henriette Traulsen
Mail htr05@helsingor.dk
Bande-exit- og KSP-koordinator:
Johnni Christiansen
Tlf. 2531 3353
Mail jch05@helsingor.dk

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked om indsættelse:
Mail sikkerpost.borgerservice@helsingor.dk
Center for Job og Uddannelse
For henvendelser vedr. ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, pension eller andre forsørgelsesydelser, husleje, forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):

Center for Job og Arbejdsmarked
Mail sikkerpost.ja@helsingor.dk

Center for Børn, Unge og Familier
For henvendelser vedr. koordinering af unge under 18 år:
SSPK-Organisation
Rønnebær Alle 170
3000 Helsingør
Tlf. 2531 1900 / 4928 2718
Mail sspk@helsingor.dk
Sikker mail sikkerpost.buf@helsingor.dk
Hjemmeside: http://www.sspk.helsingor.dk/
Kontaktperson: Anja Enggaard

(SSPK står for Skole, Social og Sundhed, Politi, Kultur og Fritid)

For henvendelser vedr. uddannelse for unge under 25 år:
UU-Øresund (Ungdommens Uddannelsescenter – Øresund)
Rasmus Knudsensvej 50
3000 Helsingør
Tlf. 4928 1040
Mail uu@uuoresund.dk
Hjemmeside: www.uuoresund.dk

Center for Særlig Social Indsats
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og § 808-personundersøgelser samt opdatering/evaluering af samarbejdsaftalen:
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf. 4928 3580
Mail rusmiddel@helsingor.dk
Sikker mail sikkerpost.ssi@helsingor.dk
Kontaktperson: Stedfortræder Annette Ryom Larsen / Leder Lena Andersen

Bofællesskabet Valhalla
For henvendelser vedr. hjemløse og misbrugere:
Anne Johansson / Lotte Kragelund
Mail valhalla@helsingor.dk
Tlf. 4928 1295 / 2551 2352