Gå til indhold

Halsnæs Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Halsnæs Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Tlf. 4778 4000

Udslusningskoordinatorer:

Over 18 år
Sanne Pautsch, Job og Arbejdsmarked
Tlf. 4778 4208
E-mail supa@halsnaes.dk
Sikker mail mail@halsnaes.dk

Under 18 år
Heidi Johanne Eldov, Familieafdelingen
Tlf. 4778 4166 / 5167 5556
E-mail heijo@halsnaes.dk
Sikker mail mail@halsnaes.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Sanne Pautsch)
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • fritagelse fra Digital Post (Emnefelt: Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje
 • besked om koordinering (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • bolig (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • uddannelse (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

For henvendelser vedr. forsørgelse eller beskæftigelse, bande-exit og koordinering af løsladelsesmøde for borgere under 30 år:
Signe Gilling
E-mail sirgi@halsnaes.dk
Emnefelt: Att.: Signe Gilling

For henvendelser vedr. forsørgelse eller beskæftigelse, bande-exit og koordinering af løsladelsesmøde for borgere over 30 år:
Violeta Arabaci
E-mail vipo@halsnaes.dk
Emnefelt: Att.: Violeta Arabaci

Misbrugsbehandling
Besked vedr. misbrugsbehandling sendes til:
Alkohol- og Stofrådgivningen
Hermansgade 3, 1.
3300 Frederiksværk
Leder Stein Nygård
Tlf. 4793 0329
E-mail stny@halsnaes.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Heidi Eldov
Tlf. 47784165
E-mail underretning@halsnaes.dk