Gå til indhold

Gribskov Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gribskov Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Social og Sundhed
Team Social
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Faglig koordinator – Socialformidler
Trine Heiselberg
Direkte tlf. 7249 6194
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk

Personlig henvendelse (efter aftale):
Birkevang 214
3250 Gilleleje

Henvendelse hertil om:

  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post (Att.: Borgerservice/Digital Post)
  • koordinering af fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling
  • KSP-samarbejdet

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Faglig koordinator Irene Petersen
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk
Att.: Irene Petersen

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje, herunder §29 ved varetægt, sendes til:
Ydelseskontoret
Kristine Jørgensen
Sikker mail kontanthjaelp@gribskov.dk
E-mail krjoe@gribskov.dk
Att.: Kristine Jørgensen
Tlf. 7249 6086
Direkte tlf. 7249 6965

Koordinering
For borgere over 18 år
Besked om koordinering af afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter sendes til:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator Irene Petersen
Direkte tlf. 7249 6118
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk

For borgere under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Center for Børn og Unge
Fagchef Erik Birch Nielsen
Direkte tlf. 7249 6212
Tlf. 7249 6062
Sikker mail boern-unge@gribskov.dk
E-mail ebnie@gribskov.dk

Personlig henvendelse:
Birkevang 214
3250 Gilleleje

Backup:
Rådgiver Didde Marie Myhre
E-mail dmmyh@gribskov.dk
Tlf. 7249 6228

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator Irene Petersen
Direkte tlf. 7249 6118
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
Når kommunen ved besked om, hvornår indsatte løslades, sørges så vidt muligt for, at hjælpen udbetales den dag indsatte løslades.
Der gives besked forud for løsladelsen til:

Center for Arbejdsmarked
Job og Ydelsescenter
Sikker mail jobcenter@gribskov.dk
E-mail kontanthjaelp@gribskov.dk

Sagsbehandler:
Kristine Jørgensen
E-mail krjoe@gribskov.dk

Beskæftigelsesområdet:
Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Team Tværfaglig Indsats
Socialrådgiver Heidi Anna Wieser
Tlf. 7249 7522
E-mail hawie@gribskov.dk

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Indsatte skal møde op i Jobcentret på løsladelsesdagen. Hvis det er muligt, kan pågældende møde op forud for løsladelse if. udgang.
Den indsatte skal ved henvendelsen til jobcenteret medbringe:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog
Jobcenterets adresse og åbningstider:
Job- og Ydelsescenter
Bymosevej 4
3200 Helsinge
Tlf: 7249 6000
Personlig ekspeditionstid:
Mandag-onsdag kl. 10 – 15
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 – 13
Hvem i kommunen er ansvarlig?
Teamleder Tom Petersen
Tlf. 7249 6596
Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Indsatte møder op i Jobcenter den dag vedkommende løslades.
Der tages i øvrigt stilling til indsattes beskæftigelsessituation i forbindelse med koordinering af handleplanen.
Hvis det er muligt, kan pågældende møde op i Jobcentret forud for løsladelse if. udgang, og jobansøgning kan startes op inden løsladelsen.
Jobcenterets adresse:
Jobcentret, Gribskov Kommune
Bymosevej 4
3200 Helsinge
Sikker mail jobcenter@gribskov.dk
Tlf. 7249 6000
Personlig ekspeditionstid:
Mandag-onsdag kl. 10 – 15
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 – 13
Teamleder Tom Petersen
Tlf. 7249 6596
For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Christina Olesen
Tlf. 7249 7409
E-mail underretning@gribkov.dk

For §78
Henvendelser vedrørende forsørgelse og beskæftigelse sendes til:
Ydelsescentret i Gribskov Kommune
Ydelseskontoret
Sagsbehandler Line Iben Nielsen
E-mail kontanthjaelp@gribskov.dk
Tlf. 7249 6086
Direkte tlf. 7249 6965

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator Irene Petersen
Direkte tlf. 7249 6118
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk

Uddannelse ved løsladelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Gribskov
Skolegade 43
3200 Helsinge
E-mail uu-gribskov@gribskov.dk
Tlf. 7249 9170

Ansvarlig hos kommunen:
Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Team Tværfaglig Indsats
Socialrådgiver Heidi Anna Wieser
Tlf. 7249 7522
E-mail hawie@gribskov.dk
Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator – Socialformidler Trine Heiselberg
Direkte tlf. 7249 6194

Sygeplejerske Nina Ona Stranberg
Direkte tlf. 7249 6090
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Ann Opmann

Særlige aftaler
Besked om akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser sendes til:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator Irene Petersen
Direkte tlf. 7249 6118
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk

Opdatering og evaluering
Eventuelle ændringer af samarbejdsaftalen sendes til:
E-mail God.Losladelse@krfo.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Center for Social og Sundhed
Team Social
Faglig koordinator Irene Petersen
Direkte tlf. 7249 6118
Tlf. 7249 6012
Fax 7249 7060
Sikker mail socialogsundhed@gribskov.dk
E-mail ipete@gribskov.dk