Gå til indhold

Gladsaxe Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gladsaxe Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Råd og Indsats
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Allé 1
2860 Søborg
Tlf. 3957 5000
Emnefelt: Att: Afdeling Råd og Indsats

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrugsbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Claus Jørgensen
Tlf.39575410
E-mail familie@gladsaxe.dk

Bande-exit
Orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit sendes til:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 3
2860 Søborg
Helle Damgaard
E-mail hellda@gladsaxe.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Kontaktperson
Simon Hurni Jensen
Tlf. 3957 5720