Gå til indhold

Frederiksberg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederiksberg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Ikram Ouladchaiboomar
Tlf. 2898 3122 / 3821 3070
Sikker mail soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
 • Koordinering af løsladelsesmøde for borgere over 18 år
 • Bolig for borgere over 18 år
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
For besked om indsættelse og ophør af offentlige ydelser ved indsættelse:
E-mail folkeregister@frederiksberg.dk; jobcenter@frederiksberg.dk; ydelsescenter@frederiksberg.dk

Ydelsescenter
For ansøgning om betaling af boligudgifter, henvendelser vedr. forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse for varetægtsarrestanter og §78
samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk, sexologisk eller tandpleje) for borgere over 18 år:
Tlf. 3821 5908
Sikker mail kontant@frederiksberg.dk
Eller via den digitale løsning på http://www.borger.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. bolig, koordinering af handleplaner og løsladelsesmøde, §808-personundersøgelser
samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk, sexologisk eller tandpleje) for borgere under 18 år:
Familieafdelingen
Desirèe Toft Nielsen
Tlf. 3121 3212
Sikker mail familieafdelingen@frederiksberg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Helle Østergaard Stisen
Tlf. 38213616
E-mail familieafdelingen@frederiksberg.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Henvendelser vedr. forsørgelses- og beskæftigelsessituation, herunder uddannelse, rettes til:

Klienter over 30 år:
Jobcenteret
Merete Wirlander Thorlacius
Tlf. 3821 5700
E-mail meth04@frederiksberg.dk
Sikker mail jobcenter@frederiksberg.dk

Klienter under 30 år:
Ungecenter Frederiksberg
Tlf. 3821 3666
Sikker mail jobcenter.ungecenter@frederiksberg.dk

Andre aftaler om tilsynsklienter
For tilsynsklienter, der er dømt med vilkår om misbrugsbehandling har Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) behov for aftaleforhold omkring:

 • Plan for samarbejdet.
 • Plan for den enkelte klient (kontrakt).
 • Definition af rusmiddelbehandling (dette definerer FKRC i dag).
 • Kommandoveje ved opfølgning.
 • Hvordan håndteres og hvem håndterer misligholdelse af vilkår/udeblivelser (sanktioner).
FKRC kontaktperson:
Karin Raahauge
Tlf. 3821 3900
E-mail fkrc@frederiksberg.dkBande-exit
For henvendelser vedrørende bande-exit:
Jørgen Brorsen
Tlf. 2898 5870
E-mail jobr04@frederiksberg.dkMisbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling sendes til:
Karin Raahauge
Tlf. 3821 3901
Sikker mail FKRC@frederiksberg.dk

Radikalisering og opdatering af samarbejdsaftalen
For henvendelser vedr. radikalisering eller opdatering af samarbejdsaftalen:
Torben Kofoed-Nielsen
Tlf. 2898 0346
E-mail toko01@frederiksberg.dk
Sikker mail ssp@frederiksberg.dk