Frederiksberg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederiksberg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Mette Windfeldt
Tlf. 2898 3122 / 3821 3070
Sikker mail soc.fremskudtindsats@frederiksberg.dk
Henvendelser hertil om:
 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
 • Koordinering af løsladelsesmøde for borgere over 18 år
 • Bolig for borgere over 18 år
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
For besked om indsættelse og ophør af offentlige ydelser ved indsættelse:
E-mail folkeregister@frederiksberg.dk; jobcenter@frederiksberg.dk; ydelsescenter@frederiksberg.dk

Ydelsescenter
For ansøgning om betaling af boligudgifter, henvendelser vedr. forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse for varetægtsarrestanter og § 78
samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk, sexologisk eller tandpleje) for borgere over 18 år:
Tlf. 3821 5908
Sikker mail kontant@frederiksberg.dk
Eller via den digitale løsning på http://www.borger.dk

Familieafdelingen
For henvendelser vedr. bolig, koordinering af handleplaner og løsladelsesmøde, § 808-personundersøgelser
samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk, sexologisk eller tandpleje) for borgere under 18 år:
Desirèe Toft Nielsen
Tlf. 3121 3212
Sikker mail familieafdelingen@frederiksberg.dk

Jobcenter
For henvendelser vedr. forsørgelses- og beskæftigelsessituation, herunder uddannelse:

Job over 30 år:
Merete Wirlander Thorlacius
Tlf. 3821 5700
E-mail meth04@frederiksberg.dk
Sikker mail jobcenter@frederiksberg.dk

Job under 30 år:
Ungecenter Frederiksberg
Tlf. 3821 3666
Sikker mail jobcenter.ungecenter@frederiksberg.dk

Andre aftaler om tilsynsklienter
For tilsynsklienter, der er dømt med vilkår om misbrugsbehandling
har Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) behov for aftaleforhold omkring:
 • Plan for samarbejdet.
 • Plan for den enkelte klient (kontrakt).
 • Definition af rusmiddelbehandling (dette definerer FKRC i dag).
 • Kommandoveje ved opfølgning.
 • Hvordan håndteres og hvem håndterer misligholdelse af vilkår/udeblivelser (sanktioner).
FKRC kontaktperson:
Karin Raahauge
Tlf. 3821 3900
E-mail fkrc@frederiksberg.dk
Bande-exit
For henvendelser vedrørende bande-exit:
Jørgen Brorsen
Tlf. 2898 5870
E-mail jobr04@frederiksberg.dk
Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling sendes til:
Karin Raahauge
Tlf. 3821 3901
Sikker mail FKRC@frederiksberg.dk
Radikalisering og opdatering af samarbejdsaftalen
For henvendelser vedr. radikalisering eller opdatering af samarbejdsaftalen:
Torben Kofoed-Nielsen
Tlf. 2898 0346
E-mail toko01@frederiksberg.dk
Sikker mail ssp@frederiksberg.dk