Fredericia Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Fredericia Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

For borgere over 18 år:
Jobcenter Fredericia
Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia

Koordinatorer:
Lene Ranum / Jette Stjernholm
Direkte tlf. 7211 3634 / 7211 / 3647
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Att. Lene Ranum / Jette Stjernholm

Træffetider:
Mandag-onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 10-17
Fredag: kl. 10-14

For borgere under 18 år:
Fredericia Kommune
Familierådgivningen
Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia
Tlf. 7210 7000

Henvendelse hertil om:

  • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • uddannelsesforløb ved løsladelse
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling
  • KSP-samarbejdet
  • ansøgninger via Aktivloven
  • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse og
ansøgning om fritagelse fra Digital Post sendes til Borgerservice:
Borgerservice
Tlf. 7210 7000
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Meddelelse om indsættelse (eller overflytning)

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider:
Mandag-onsdag: 9.00-15.00
Torsdag: 9.00-17.00
Fredag: 9.00-14.00

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Arbejdsmarkedsafdelingen
Ydelseskontoret
Annette Ladegaard Bennedsen
Tlf. 7210 7776
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Att. Annette Ladegaard Bennedsen
Personlig sikker mail annette.l.bennedsen@fredericia.dk

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Annette Ladegaard Bennedsen
Tlf. 7210 7776
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Att.: Annette Ladegaard Bennedsen
Personlig sikker mail annette.l.bennedsen@fredericia.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
Fredericia Kommune
Familierådgivningen
Gothersgade 20 B
7000 Fredericia
Tlf. 7210 7474

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Fredericia Misbrugscenter
Vendergade 46-48, 7000 Fredericia
Misbrugsbehandler Henrik Strømbæk Pedersen
Tlf. 4083 7228
Sikker mail sikkerpost@fredericia.dk
Emnefelt: Att. Misbrugscentret

Øvrig behandling
Besked om koordinering af fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Familieafdeling
Karina Jensen
Tlf. 4735 1641
E-mail sikkerpost@fredericia.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Drift & Udvikling
Teamchef Anne Grethe Putte Kvisthøj
Tlf. 7210 7825
Tlf. 4123 7928
E-mail anne.kvisthoj@fredericia.dk