Fredensborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Fredensborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Sikker mail fredensborg@fredensborg.dk

Line Haugsnes
Tlf. 2128 4037
E-mail livh@fredensborg.dk

Pia Blak
Tlf. 2335 9817
Sikker mail pl@fredensborg.dk

Emnefelt: Line Haugsnes / Pia Blak / Kia Kampmann

Backup
Kia Kampmann
Tlf. 2224 9849

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • Bolig
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Borgercenter Team Ydelse
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje
:
Tlf. 4735 1436
Sikker mail ydelse@fredensborg.dk
Emnefelt: Att.: Team Ydelse

Ungerådgiver
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for borgere under 18 år:
Steen Frantsen
Tlf. 2218 0818
E-mail stfr@fredensborg.dk
Emnefelt: Steen Frantsen

Ungdommens Uddannelsescenter Øresund
Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør
Jens Christy
Tlf. 4928 1045 / 2531 1045
E-mail jch@uuoresund.dk

Backup:
Elsebeth Willumsen
Tlf. 2531 1380
E-mail ewi@uuoresund.dk