Fredensborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Fredensborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Sikker mail fredensborg@fredensborg.dk

Line Haugsnes
Tlf. 2128 4037
E-mail livh@fredensborg.dk

Pia Blak
Tlf. 2335 9817
Sikker mail pl@fredensborg.dk

Emnefelt: Line Haugsnes / Pia Blak / Kia Kampmann

Backup:
Kia Kampmann
Tlf. 2224 9849

Henvendelser hertil om:

  • Besked om indsættelse og løsladelse
  • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
  • Koordinering af løsladelsesmøde
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
  • Bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter


Husleje

For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje
:
Borgercenter Team Ydelse
Tlf. 4735 1436
Sikker mail ydelse@fredensborg.dk
Emnefelt: Att.: Team Ydelse

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for borgere under 18 år:
Ungerådgiver
Steen Frantsen
Tlf. 2218 0818
E-mail stfr@fredensborg.dk
Emnefelt: Steen Frantsen

For henvendelser vedrørende uddannelsesforløb efter løsladelse:
Ungdommens Uddannelsescenter Øresund
Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør
Jens Christy
Tlf. 4928 1045 / 2531 1045
E-mail jch@uuoresund.dk

Backup:
Elsebeth Willumsen
Tlf. 2531 1380
E-mail ewi@uuoresund.dk