Kriminalforsorgen samarbejder med Faxe Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Jobcenter
Rådhusvej 2
4640 Faxe

Faglig konsulent:
Tine Matilde Clemensen
Tlf. 5620 3641
Sikker mail sikkerpost@faxekommune.dk
Emnefelt: Hvem mailen retter sig til

Henvendelse hertil om:

• ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning
• koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
• meddelelse om løsladelse
• koordinering af løsladelsesmøde
• forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
• bolig og uddannelse ved løsladelse
• akter i forbindelse med personundersøgelser
• bande-exit
• KSP-samarbejdet
• opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fuldmagt eller ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til Borgerservice:
Sikker mail sikkerpost@faxekommune.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering og løsladelsesmøde sendes til:
Børn og Unge
Tingevej 7, 4690 Haslev
Tlf. 5620 3000
E-mail: cbfa@faxekommune.dk
Emnefelt: Hvem mailen retter sig til

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelcenter
Leder Karina Nørlykke
Præstøvej 78
4640 Faxe

Øvrig behandling
Besked om koordinering af fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling sendes til:
Handicap og psykiatri
Afdelingsleder
Lone Piil
Tlf. 5620 3554