Kriminalforsorgen samarbejder med Fanø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Fanø Kommune
Socialforvaltningen
Skolevej 5-7
6720 Fanø

Udslusningskoordinator:
Mette von Qualen
Tlf. 7666 0660
Direkte tlf. 7666 0624
Sikker mail sikkerpost@fanoe.dk
E-mail bgmvq@fanoe.dk
Emnefelt: Mette von Qualen/ Det relevante område

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
 • Bolig og uddannelse
 • Koordinering af misbrugsbehandling (foregår i Esbjerg Kommune, se nedenfor)
 • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
 • Bande-exit og radikalisering
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Center for Misbrug
Bakkevej 6
6700 Esbjerg
Manuela Sendzikowski
Mail masen@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 6423
Sikker mail b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
Emnefelt: Att.: Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug, Esbjerg

OBS:
Husk at give Fanø Kommune ved Margrethe Laursen besked om, at der er taget kontakt til Center for Misbrug, Esbjerg
vedrørende misbrugsbehandling i forbindelse med løsladelse.