Kriminalforsorgen samarbejder med Esbjerg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Torvegade 74
6700 Esbjerg

Udslusningskoordinatorer:

For borgere over 30 år:
Anette Sørensen
E-mail asor@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 7415

For borgere under 30 år:
Nynne Højbjerg
E-mail nyh@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 5536

Sikker mail b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
Emnefelt: Anette Sørensen, Jobcenter/Nynne Højbjerg, Uddannelseshuset

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
 • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (Emnefelt: Jobcenter)
 • bolig ved løsladelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling

Andre kontakter:

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
B & A – Borgerservice
Sociale Ydelser, enkeltydelser
Sikker mail b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Sociale Ydelser

Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte eller der skal foreligge underskrevet fuldmagt til partsrepræsentation.

OBS. Sammen med ansøgning fremsendes:

 • Dokumentation for huslejens størrelse, gerne lejekontrakt eller opkrævning (indsendes hver måned, hvis beløbet ændrer sig).
 • Kontoudtog over indsattes indestående i pengeinstitut (indsendes hver 3. måned).
 • Dokumentation for indestående på konto i fængslet. Alternativt skal indestående og oplysning om evt. løbende indbetalinger fremgå af ansøgning. (Indsendes hver 3. måned).
 • Dokumentation for evt. andre formueforhold (indsendes hver 3. måned).
 • Dokumentation for indtægter, f.eks. dusørsedler, lønsedler eller andet (indsendes hver måned).

Hvis borger ikke selv kan fremskaffe kontoudtog, kan borger give samtykke til, at Sociale Ydelser må indhente dokumentationen.
Blanket til samtykkeerklæring kan findes her.

Spørgsmål om ansøgningsblanket og hvilken dokumentation, der skal vedlægges, kan rettes til:
Esbjerg Kommunes hovednummer
Tlf. 7616 1616
Spørg efter rådgiver i Sociale Ydelser, enkeltydelser.

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
B & K – Familierådgivningen
Storegade 182
6705 Esbjerg Ø
Fagkoordinator
Anne Møller Kristensen.
Tlf: 24917651
E-mail annhe@esbjergkommune.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Pernille Meier
E-mail Raadhuset-sikkerpost@esbjergkommune.dk

For afsonere over 30 år
Ved spørgsmål om rådighedsvurdering kontaktes:
Jobcentret i Esbjerg
Visiteringsafdelingen
Exnersgade 33
6700 Esbjerg
Tlf. 7616 7300

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 9.00-12.30
Torsdag: 9.00-12.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

For afsonere under 30 år
Ved spørgsmål om rådighedsvurdering kontaktes:
Uddannelseshuset i Esbjerg
Spangsbjerg Møllevej 70
6705 Esbjerg
Tlf. 7616 5500

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 9.00-12.30
Torsdag: 9.00-12.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

Angående koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse kontaktes:
Uddannelseshuset i Esbjerg
Spangsbjerg Møllevej 70
6705 Esbjerg
Tlf. 7616 5500

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 9.00-12.30
Torsdag kl. 9-12.30 og 15.00-16.30
Fredag kl. 9-11.30

Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

Kvinder med særlige behov
Særligt udsatte kvinder henvises til:
Stormly
Jerrigsvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 3234
E-mail stormly@esbjergkommune.dk

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling (inklusiv stoffri behandling) sendes til:
Center for Misbrug
Bakkevej 6
6700 Esbjerg
Manuela Sendzikowski
E-mail masen@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 6423

Sikker mail b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
Emnefelt: Att.: Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug

Substitutionsbehandling:
Anni Grøndal
ang12@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 6415

Bande-exit
Koordinering af exit-forløb varetages af:

Esbjerg Kommune, SSP
Torvegade 23
6700 Esbjerg
Søren Hansen
E-mail shan@esbjergkommune.dk

Esbjerg Kommune, Sociale Ydelser
Grønvangsvej 9A
6700 Esbjerg
Pia Skov
E-mail psk1@esbjergkommune.dk

Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
E-mail shan@esbjergkommune.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen rettes til:
KiF Esbjerg
Skolegade 31,1
6700 Esbjerg
Tlf. 7255 7357
E-mail kif.esbjerg@kriminalforsorgen.dk
Emnefelt: Att.: Vinni Lyngsøe

Opdatering og evaluering
Besked om eventuelle ændringer af samarbejdsaftalen sendes til:
Anette Sørensen
E-mail asor@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 7415