Kriminalforsorgen samarbejder med Egedal Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Egedal Kommune
Center for Borgerservice
Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf. 7259 6000

Udslusningskoordinator/Borgerkoordinator:
Lone Iversen, Center for Borgerservice, varetager opgaven i forbindelse med kontakt ved udslusning.
Tlf. 7259 6868
E-mail lone.paasche.iversen@egekom.dk
Sikker mail sikkerpost@egekom.dk
Emnefelt: Att. Borgerkoordinator / Det relevante område

Henvendelse hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: ATT. Folkeregistret)
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse (Emnefelt: ATT. Kontanthjælpsteam)
 • Digital Post (Emnefelt: ATT. Borgerservice/Digital Post)
 • Ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: ATT. Socialfagligt team)
 • Koordinering af handleplaner
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • Bolig
 • Uddannelse
 • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Misbrugsbehandling
NOVAVI – Frederikssund
Færgeparken 21
3600 Frederikssund
E-mail egedal.rusmiddelteam@egekom.dk
Tlf. 3945 5440
(Tager urinprøver + udleverer medicin)

Stof- og alkoholbehandling:
Brydehusvej 12
2750 Ballerup
E-mail brydehuset@balk.dk
Tlf. 4477 3737
(Tager urinprøver + udleverer medicin)

Øvrig behandling udenfor kommunen
(fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk):
Psykiatrisk Center Ballerup
Tlf. 3864 4720

Ansvarlig sygeplejerske:
Vicki Varming
Tlf. 5131 9688

Socialrådgiver:
Stine Comton
Tlf. 2112 6683

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Gunhild Kirkmand
Tlf. 72596503
E-mail sikkerpost@egekom.dk