Ballerup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Ballerup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Center for Børne- og Ungerådgivning
Ungeafsnittet
Ballerup Rådhus
Hold-an vej 7
2750 Ballerup

Udslusningskoordinator:
Christina Ruben
Tlf. 2535 2904
Mail cru@balk.dk
Sikker mail c-bur@balk.dk
Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, Att.: Christina Ruben
Backup:
Michael Frost, Jobcentret
Tlf. 4477 3173
Sikker mail jobcenter@balk.dk
Henvendelse hertil om:
  • Koordinering af handleplaner
  • Koordinering af løsladelsesmøder
  • Uddannelse
  • Øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • Bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice.
Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til Borgerservice.
Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post sendes til Borgerservice.
Ansøgning om betaling af husleje sendes til Borgerservice.
Mail borger@balk.dk

Misbrugsbehandling (også af personer indsat i varetægt)
Brydehuset (Ballerup Kommunes misbrugscenter)
Brydehusvej 12
2750 Ballerup
Sikker mail brydehuset@balk.dk
Emnefelt: Vedr. misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt/God Løsladelse

Bolig
Center for Beskæftigelse og Borgerservice
Kontaktcenteret
Tlf. 4477 2110
Sikker mail boligkontor@balk.dk
Emnefelt: Kim Pasternak, Kontaktcenteret, vedr. God Løsladelse