Kriminalforsorgen samarbejder med Assens Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7127

Udslusningskoordinator:
Karen Ørbech
Mail kmorb@assens.dk
Tlf. 6474 7127
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

Backup:
Laila von der Lippe
Tlf. 6474 7330
Mail lvdli@assens.dk

Henvendelse hertil om:

  • husleje og bolig
  • koordinering for afsonere og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bande-exit
  • sager vedr. § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice.
Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til Borgerservice.
Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post sendes til Borgerservice.
Sikker mail sikkerpost@assens.dk

Koordinering
Besked om koordinering for §78 sendes til:
Myndighed & Social
Sofie Ziegler
Tlf. 6474 7132
Mail sofsi@assens.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Sofie Ziegler

Besked om koordinering for unge under 18 år sendes til:
Børn & Ungeafdelingen
Sabine Christensen Bostan
Direkte tlf. 6474 6432
Mail scbos@assens.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Sabine Christensen Bostan

Backup:
Kenneth Røn Christensen
Tlf. 6474 6419
Tlf. til dagvagten 5137 4435

Jobcenter
Henvendelser vedr. forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse:
Tlf. 6474 7059
Telefontider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00
Uden for åbningstiderne kan der rettes henvendelse til de øvrige afdelinger i Assens Kommune.

Generelle spørgsmål om forsørgelse:
Team Kontanthjælp
Tlf. 6474 7515
Team Sygedagpenge
Tlf. 6474 7514
Team Pension
Tlf. 6474 7573

Uddannelse
Jobcenter Assens visitationen
UU, Jørgen Jensen
Mail jojen@assens.dk
Tlf.  2488 5690

Behandling
Misbrugsbehandling:
Psykiatri og Misbrugscenter Assens
Per Ørsted Honoré
Odensevej 29
5610 Assens
Tlf. 6474 7970
Mail pehon@assons.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Per Ørsted Honoré
Back up: Hanne Longhi

Øvrig behandling, fx psykologisk, sexologisk og psykiatrisk behandling:
Myndig & Social Teamnummer
Hanne Ditlevsen
Tlf. 6474 7521

KSP-samarbejdet
Trine Wittrup
Mail: triwi@assens.dk
Tlf. 6474 6441