Allerød Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Allerød Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Borgerservice
Forvaltningen, Social indsats
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Vita Madsen
Tlf. 4810 0364
E-mail vita.madsen@alleroed.dk

Lene Nowicki
Tlf. 4810 0137
Tlf. 2011 7096
E-mail lem@alleroed.dk

Sikker mail kommunen@alleroed.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
 • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrug og øvrig behandling
 • bande-exit og radikalisering
 • opdatering og evaluering
 • KSP-samarbejde

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Besked om koordinering og henvendelser om akter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:
Familieafdeling
Bjarkevej 2
3450 Allerød

Vibeke Lubanski
Tlf. 4810 0877
E-mail vibeke.lubanski@alleroed.dk
Sikker mail kommunen@alleroed.dk

Øvrig behandling
Koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen:
Visitation sker via egen læge.

Ansvarlig hos kommunen:
Social Indsats