Albertslund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Albertslund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Kriminalpræventiv koordinator
Nina Nørgaard
Tlf. 5168 7502
Sikker mail albertslund@albertslund.dk
Att.: Nina Nørgaard, DKE

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
 • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
 • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse
 • misbrug og øvrig behandling
 • bande-exit og radikalisering
 • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Afløser fra hovedkontakt
Pia Hansen
Tlf. 7376 8211
E-mail ph@aabenraa.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

Kommunen:
Camilla Pedersen
Tlf. 7376 8194
E-mail cb@aabenraa.dk

Kriminalforsorgen:
Birgit Laursen
Direkte tlf. 7255 7317
Kontorets tlf. 7255 7280
E-mail kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk