Albertslund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Albertslund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Kriminalpræventiv koordinator
Nina Nørgaard
Tlf. 5168 7502
Sikker mail albertslund@albertslund.dk
Att.: Nina Nørgaard, DKE

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
 • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse ved løsladelse
 • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
 • bande-exit og radikalisering
 • KSP-samarbejdet
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen