Kriminalforsorgen samarbejder med Aarhus Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt
Aarhus Kommune
Center for Myndighed
Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Tlf. 8940 5722
E-mail ydelsescenter@aarhus.dk
Sikker mail centermyndighed@aarhus.dk

Henvendelse hertil om:
• ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
• fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
• ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning
• koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
• koordinering af løsladelsesmøde
• forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
• bolig og uddannelse ved løsladelse
• misbrug og øvrig behandling
• akter i forbindelse med personundersøgelser
• opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice
Sikker mail folkeregister@aarhus.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til den konkrete unges sagsbehandler.

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Beskæftigelsesforvaltningen
Unge & Uddannelse
Værkmestergade 15
8000 Aarhus C
E-mail joboguddannelse@aarhus.dk