Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Aarhus Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Aarhus Kommune
Center for Myndighed
Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Tlf. 8940 5722
E-mail ydelsescenter@aarhus.dk
Sikker mail centermyndighed@aarhus.dk

Henvendelse hertil om:

  • ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning
  • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse ved løsladelse
  • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice:
Sikker mail folkeregister@aarhus.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til den konkrete unges sagsbehandler.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Sarah skov
Tlf. 89406200
E-mail Familie-myndighed@aarhus.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Beskæftigelsesforvaltningen
Unge & Uddannelse
Værkmestergade 15
8000 Aarhus C
E-mail joboguddannelse@aarhus.dk