Kriminalforsorgen samarbejder med Aalborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Ydelsescenteret
John F. Kennedys Plads 1 B
9000 Aalborg
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Tlf. 9931 3744

Henvendelse hertil om:
• ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
• fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
• ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
• koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
• koordinering af løsladelsesmøde
• akter i forbindelse med  personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice
Sikker mail aalborg@aalborg.dk
Tlf. 9931 1800

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Socialcentersekretariatet
Socialfaglig konsulent Sidsel Klarborg Hillgaard eller jurist Maria Behrend
Tlf. 9931 2658 / 9931 2706
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk

For borgere under 30-år uden en ungdomsuddannelse
Uddannelseshuset
Kayerødsgade 37. 1.
9000 Aalborg
Tlf. 9931 2598
E-mail uddannelseshuset@aalborg.dk

For borgere over 30-år med en ungdomsuddannelse
Jobhuset
Vestre Havnepromenade 15
9000 Aalborg
Tlf. 9931 9000
E-mail jobhuset@aalborg.dk

Uddannelse
Hvis uddannelsesforløb skal følges op efter løsladelse, kontakt Uddannelseshuset, se ovenfor.

Misbrugsbehandling
Misbrugsafsnittet
Badehuset 1, stuen
9000 Aalborg
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Sikker mail center-for-voksne@aalborg.dk
Tlf. 9931 5740

“Den åbne rådgivning”
Misbrugsafsnittet er åben 3 gange om ugen: Mandag, onsdag og torsdag: 09.00 – 12.00

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Job- og Aktivhuset
Tlf. 9931 3700 / 2520 3700
E-mail aba-jobcenter@aalborg.dk
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Att.: Anne-Marie Bach

Ydelsescenteret
Tlf. 9931 3734 / 2520 3734
E-mail mil-fb@aalborg.dk
Sikker mail fb.forvaltning@aalborg.dk
Att.: Michael Toftegaard Larsen

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Stig Stavnskær
Sekretariatsleder og stedfortræder
Aalborg Kommune, Center for Voksne
Tlf. 9931 7759 / 2519 7759
E-mail ssp-fb@aalborg.dk