Aabenraa Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Aabenraa Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt

Aabenraa Jobcenter
Job og Afklaring
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Udslusningskoordinator
Camilla Pedersen
Tlf. 7376 8194
E-mail cb@aabenraa.dk
Sikker mail sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk

Henvendelse hertil om:

  • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
  • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
  • koordinering for afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • akter i forbindelse med personundersøgelser
  • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse
  • misbrug og øvrig behandling
  • bande-exit og radikalisering
  • opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Afløser fra hovedkontakt
Pia Hansen
Tlf. 7376 8211
E-mail ph@aabenraa.dk

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til
sikkerpost@aabenraa.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til

Kommunen:
Camilla Pedersen
Tlf. 7376 8194
E-mail cb@aabenraa.dk

Kriminalforsorgen:
Birgit Laursen
Direkte tlf. 7255 7317
Kontorets tlf. 7255 7280
E-mail kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk